Många har undrat varför UD lobbat världen runt för att Margot Wallström ska få nöjet att sitta i FN:s säkerhetsråd ett par år. Många har också frågat vad hennes kalas kostat. Men UD har konsekvent mörkat full insyn. JO (Justitieombudsmannen) har flera gånger klagat på UD:s brister att följa bla svensk grundlag. Men vad hjälper det? Stämningen på UD tycks vara att de är en grupp ”fint folk”. Och eliter följer som bekant ogärna lagen om den är till besvär för dem.

Så här skriver Ulf Widlund om ett kritiskt utlåtande av JO (Justitieombudsmannen) i Juridik Idag, 2019-05-16

JO-kritik mot UD upprepas på nytt

Återigen får Utrikesdepartementet kritik av Justitieombudsmannen (JO) för brister i hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar. JO, riksdagens konstitutionsutskott och Justitiekanslern har flera gånger kritiserat UD för att skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen har åsidosatts när allmänna handlingar efterfrågas. I det nu aktuella JO-beslutet har UD dröjt i ett år och fyra månader respektive elva månader med att ge svar på förfrågningar om att ta del av allmänna handlingar. JO uttalar att bristerna är desamma som vid tidigare granskningar och UD kritiseras ånyo för dessa brister. Den 1 oktober 2019 ska UD redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras för att åtgärda bristerna.

Min kommentar är. Vad är det för regering Sverige har? En ministär med en utrikesminister som struntar i lagen. Det är inte klokt! För UD-folket, med fokus på det globala, framstår förstås svensk lag som futtigheter.

Please follow and like us: