Stefan Löfven och Magdalena Anderssons tal 1 maj 2019: ”Stoppa skattefusket!”

Visst är det enkelt att spara i det offentligas utgifter. Alla inser att myndigheters anslag kan begränsas, bidrag av visst slag dras in, utgifter för visst stöd slopas osv. Bara i en handvändning kan miljarder av SIDA:s budget skäras bort. Alla som jobbat inom stat eller kommun veta att pengar försvinner mellan tjänstemännens fingrar. Sammanlagt många miljarder. Så slagordet är: Stoppa plundringen av skattebetalarna.

Please follow and like us: