Humoristen
och tänkaren Northcote Parkinson skapade 1957 det som brukar kallas Parkinson´s
lag. Den bygger på studier av den offentliga byråkratins utveckling. En
grundtes är att statliga institutioner ständigt ökar personalstyrkan, oberoende
av vilket arbetsresultat som åstadkoms.


Boverkets hemsida kan vi idag läsa att myndigheten söker 35 nya chefer (det
finns redan 250 anställda). Samtidigt läser vi i tidningarna att det tar flera
år längre för en svensk byggare än en tysk att – från idé/ritning till inflyttning
– uppföra ett flerfamiljshus. Byggtid och kostnader ökar nämligen rejält pga
den detaljreglering som Boverket sedan länge står bakom. Myndigheten har format mängder av fördyrande detaljkrav
på byggkvaliteten, i stället för att låta byggarna och de boende (via
marknaden) själva komma överens om standard och bopriser.

Jag menar
att Boverkets uppgifter och personalstyrka kraftigt måste beskäras. Annars
kommer myndigheten snart att göra boende i Sverige rekorddyrt, opraktiskt och glädjelöst.
Men min önskan kommer inte att gå i uppfyllelse. Parkinson skriver nämligen följande om
byråkratens sysslor: ”En
arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att den fyller den tid som är
tillgänglig för att utföra den.” Vad som än händer verkar byråkratin alltså för sin expansion. Nya regler och krav uppfinns alltså hela tiden. Vårt framtida boende tycks alltså dystert. Utan vedspis i köket på lantstället.

Torsten
Sandström

2018-02-01

Please follow and like us: