Den som läst
mitt första blogginlägg under Om PK förstår att en av PK-lärans allvarligaste
konsekvenser är nihilism. PK-samhället söker inte kunskap efter vad som är sant
efter en sedvanlig vetenskaplig analys. Man har sitt eget kunskapssystem där
den politiskt korrekta åsikten eller värderingen står i fokus. PK har sina egna
dogmer, som helt enkelt slår fast (postulerar) vad som är sant, precis som den
kristna kyrkan gjort, exv i frågan om att jorden är vårt planetsystems centrum (och inte solen). Förklaringen
är ett förenklat strukturtänkande, med två motstående poler, där stark står mot
svag, härskare mot förtryckt, ont mot gott osv. I feministernas strukturerade värld
är kvinnan utsatt (fy den som vågar säga svag), medan mannen är förtryckare.
Och detta alldeles oavsett om hur det faktiskt ser ut i det enskilda fallet.

I mitt första
inlägg lyfter jag fram några vetenskapliga områden där PK ställer sann kunskap
på huvudet: inom biologin, miljövetenskapen och pedagogiken. Det finns
ytterligare exempel. Under rubriken Nihilism vs vetenskap tänker jag dryfta dessa
viktiga frågor.

Torsten
Sandström

2017-10-27

Please follow and like us: