I en intervju
i DN 2018-03-12 framför Dan Eliasson berättigad kritik mot vår och främmande
nationers insatser rörande korruption. Vidare sägs att han tillsammans med sina tre barn har startat
konsultbyrån Eliasson Group, som avser sprida kunskap och bilda opinion om
FN-målen i världen. Även om han anser att Sverige gör ett bra jobb, anser han
att regeringen skulle kunna bli mer effektiv.

Men från
sin upphöjda position inser Eliasson inte att en del av kritiken faktiskt slår
tillbaka mot honom själv. Han säger:

”Skatteflykten och mutorna i världen
uppgår till sådana fullständigt otroliga belopp. Det handlar också om
samhällsmoral och tillit. Vi ser överallt i världen idag en trend med växande
misstro gentemot samhällets olika funktioner. Och i dessa grumliga vatten
fiskar många krafter. Det finns ett samband mellan korruption, icke fungerande
institutioner och missnöje som utnyttjas av politiska krafter”.

En
kritisk läsare undrar om Eliasson fått sina FN-jobb i helt öppen konkurrens och
utan politiska kontakter. Och vad gjorde han som näst högsta FN-chef för att ge
stöd åt Anders Kompass, som tvingades avgå för att han avslöjat sexbrott mot
barn inom FN:s egna led? Och även om Eliasson antagligen följt gällande
skatteregler har han under många år jobbat på poster/platser med ofantligt
mycket lägre skatter jämfört med dom som hans parti förespråkar för medborgarna
i Sverige.

Allt
talar för att Eliassons samtliga positioner hos FN är knutna till hans partibok-(s).
Jag gissar även att den bäst betalande kunden till Eliasson Group kommer att
vara den svenska staten? På hemsidan (eliassongroup.com) anges inte ens vilken
företagsform rörelsen har eller var den är registrerad! Men att Eliassons barn
jobbar där syns tydligt. Kolla själv på det nya frälset.

Please follow and like us: