I dagens SvD har Peter Wennblad en fin ledare. Han visar att Naturvårdsverket i åratal drivit en falsk miljöpolitik i sin rapportering till EU om ett allvarligt tillstånd i svenska skogar. Dessutom framhåller han den nya miljöministerns förtjänster i och med att hon skickat en vass kritik till Naturvårdsverket och uppmanat verket att rätta sina misstag.

Vid EU:s senaste bedömning av hur svenska skogar ska klassas från bevarandesynpunkt blev svaret ”otillräcklig” eller ”dålig” för 14 av 15 skogstyper. Vi var således sämst i EU-klassen på att bevara vår skog. Detta på grund av Naturvårdsverket vinklade underlag till EU.

Wennblad skriver: ”Redan intuitionen säger att något är galet. Hur är det möjligt att EU:s mest skogsbeklädda land klassas som sämre än till exempel Tyskland, där hälften av landytan används till jordbruk och djurhållning?”

Svaret på Wennblads fråga är att byråkrater på Naturvårdsverket driver politik. Man följer Mp:s politik avseende miljön, där även falska uppgifter – som kan skrämma upp publiken – anses bidra till en god politik. Det är därför jag kallar Mp för miljötalibaner. Och byråkraterna är lagbrytande aktivister, väl att jämföra med personer som klistrar fast sig på landsvägar och landningsbanor. De vägrar att respektera rättssamhällets grunder.

Därför heder åt den unga miljöministern Romina Pourmokhtari som vågar ryta till mot byråkraterna på Naturvårdsverket. Minskade anslag är nog ett ännu bättre vapen mot en myndighet som skadar svenska nationens intressen och vränger lag!

Torsten Sandström

Please follow and like us: