Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Från upplysning till mörkläggning

Uncategorised Posted on mån, februari 20, 2023 11:28:39

I mitten av januari startade DN en journalistisk kampanj som man kallar ”För en upplyst värld”. Meningen är att tidningens skribenter ska kasta ljus över händelser i omvärlden. Tanken är att hjälpa läsaren förstå vad som sker. Initiativet låter kanske bra. Men det är ändå problematiskt.

Ett starkt ljus över skumma skeenden är nog bra. Men kampanjen måste ses i belysning av hur landets gammelmedier agerar sedan länge i nutid, dvs utvecklingen mot åsiktsjournalitstik och tendensen till kraftigt försvagad nyhetsjournalistik på djupet.

Det som jag således är rädd för är inte själv upplysningen, utan journalisternas val av studieobjekt och deras alltmer egofixerade resonemang – normalt från vänsterhållet. Ska vi få ser mer av detta så är DN:s nya kampanj bara ytterligare ett steg mot skuggornas landskap.

Huvudproblemet är att vänstern idag – och förmodligen framöver under överskådligt tid – anser sig ha ett tolkningsföreträde, eller med andra ord en självpåtagen rätt att formulera det svenska samhällets färdriktning. Det finns alltså bara en linje och inte flera politiska riktningar i konkurrens. Innebörden är att flera centrala problemområden hamnar i skuggan. Här ges enbart vänsterns svar, något som tydligt syns i rapporteringen om klimatskräck, mörkandet av invandringen som drivkraft för klankriminalitet, en bostadspolitik under sossebetong, en skola i fritt fall främst på grund av kravlöshet och oordning osv. Tydligast framträder enögdheten i klimatfrågan där jag i DN inte en enda gång mött exv den kritik som det världsomfattande vetenskapliga nätverket Clintel riktar mot FN och IPCC:s klimatskräck. Problemet är således en brist på öppenhet i mediernas bevakning – enbart vänsterns förklaringar släpps fram. Relevanta alternativ förtigs med andra ord och lämnas i mörker. Kruxet är just bristen på ett öppet samtal där motstående förklaringar tillåts brytas på ett vis som förr var vanligt i svenska medier.

Jag menar att vi ser hur journalisters ambition att upplysa publiken om verkligheten kan missbrukas. I stället för öppna samtal möter vi vinklade berättelser i DN – landets till upplagan största morgontidning. Att DN:s åsiktsjournalister skulle kunna bryta avsaknaden av meningsutbyte är därför knappast troligt. Vi lär få se mer av vinklingar, gissningar och navelskådande egotexter i Björn Wimans och Hanna Hellqvist stil. Det är inte upplysning, utan snarast en form av mörkläggning.

Torsten SandströmDN är rena rama propagandabladet!

Uncategorised Posted on mån, februari 20, 2023 11:27:50

DN:s klimatredaktion går i dagens tidning till angrepp på den nya regeringen för senfärdighet om elstödet. Det kan nog ligga något i kritiken. Men klart är att nya statsråd kan få svårigheter att styra om tjänstemän på ett departement som i åtta års tid fört en politik som gått ut på nedlagda kärnkraftverk och höjda skatter på energi. Dessutom är EU-rätten en djungel, som också delvis tillåtits växa hög genom åtta års undfallande sosse- och Mp-styre.

Det vi ser är hur en tidning som i valrörelsen backat upp sossarna och Mp nu skyller en ovan regeringsmakt för att var sen rörande PROBLEM SOM VÅLLATS AV SOSSAR och MP. Det är ju inte klokt!

Det vi ser är rena politiska propagandan. Denna min slutsats bygger också på att DN:s journalist – ansvarig för klimatskräckens spridande – är en av de två som håller i pennan. Denna man har genom sin absurda hets rörande CO2 bidragit till att sossarnas förödande energipolitik kunnat lanseras. Att svenska folket lider under höga energipriser är den stora skandalen som DN konsekvens missat. I stället hugger DN nu på en regering som försöker kravla nationen upp ur sossarna dyngpolitik.

Som sagt. Det är inte klokt! Och det sker i en tidning som samtidigt driver en stort uppslagen kampanj för ”upplysning”. Därför skulle man kunna kalla DN en skämttidning. Men sanning att säga rör det sig om vänsterpropaganda.

Torsten Sandström