Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Att lösa kriser genom nytt språk

Uncategorised Posted on tis, februari 14, 2023 14:45:53

Den svenska storskaliga byråkratin inom staten och vårdapparaten är som bekant ett av mina främsta hatobjekt. Genom tung beskattning tvingas medborgarna betala för – i huvudsak – onyttigt myndighetselände. Vi ser ett kostsamt och tungrott system som är dysfunktionell och dessvärre skapar ytterligare byråkrater enligt Parkinson´s bekanta lagteorier. Bara att tänka på´t och skriva om det nu gör att jag känner obehag.

Till mina känslor av desperation hör byråkraternas eget språk. Man uppfinner nya ord för att att försköna verkligheten, i stil med att städare kallas ”hygientekniker”. Inte så mycket till glädje för den anställde, utan för att förgylla den offentliga verkligheten. Och klanernas unga våldsbrottslingar förvandlas – av det som skönmålat kallas Kriminalvården – till ”klienter”, ett ord som annat är tänkt att beskriva en frivilligt underordnad och privat relation baserad på förtroende.

I dessa dagar av kriser som politikerna själv vållat inom polis- och vårdverksamhet dyker dessutom var och varannan dag orden ”särskild händelse” och ”stabsläge” upp. Byråkraterna kan verkligen trolla med språket för att få den trista egna verkligheten att framstå som smidig och på tå. Det gäller att försöka övertyg en trött allmänhet om att byråkratin ändå är deras goda vän. Med andra ord att det som inte funkar ska ges en bild av att vara på banan.

Man borde vänta sig att svenska journalister skulle dödskallemärka denna utveckling. Men det sker inte, ty de är inte längre samhällets granskare och kritiker, utan tillhör vänsterns vänkrets kring ”det starka samhället” (bara det en förskönande omskrivning av ett samhälle som kraftigt begränsar medborgarnas frihet).

Nej, nu måste jag ta mig en lugnande tablett. Det verkar nämligen som om jag drabbats av ”psykisk ohälsa” och ”ADHD”. Jag tror jag behöver slappna av. Ta fram hängmattan….

Torsten Sandström

hängmatta

https://www.hangmattaonline.se/Rena rama sossepolitiken!

Uncategorised Posted on tis, februari 14, 2023 12:01:00

Idag har DN två ledare som visar hur fel socialdemokratins uppbackare har. Båda ledarna rör invandring.

I huvudledaren angrips ett förslag från M- och S-politiker i stockholmsregionen om en prislapp för den som vill ha tolk vid besök inom vården. Här talar tidningen om att M och SD vill straffa invandrare och offra vården. I en mindre rubrik sägs: ”M och SD vill göra det svårare för läkare att förstå sina patienter. Påståendena om partiernas destruktiva vilja är horribla. Och tidningen bortser helt från att utgångspunkten är ett syfte att integrera invandrare. Genom krav på dem – att ta hjälp av anhöriga och själva inse att kunskaper i svenska är nödvändiga – så motiveras nyanlända handgripligen till språkträning. Detta är ju A och O för att inlemmas i det svenska samhället. Detta förstår inte DN utan ser bara saken som ett förlorat penningbidrag för tolkning.

I den andra ledaren säger den manliga (!) författaren att ” om jag var muslimsk kvinna skulle jag också bära slöja”. Huvudförklaringen är hans vilja att visa samhörighet. Han pekar också på Paulus bibliska ord om täckt huvud för kvinnor i församlingen. Att slöjan bärs frivilligt tycks han anse – ty först om han blivit ålagd att bära slöja skulle han i protest ta av den. Även här talar författaren i realiteten för fortsatt islamskt och manligt förtryck mot kvinnor. Och den utsattheten vill DN skydda i det svenska samhället som skriker av brist på integration.

DN påstår sig vara liberal, dvs älskare av fria val. Men tidningen menar att en vårdsökande inte själv – med hjälp av anhöriga och vänner – ska lära sig kommunicera med vårdpersonalen. I stället ska samhället genom tolk de facto verka för utanförskap. Detsamma gäller tidningens stöd till kvinnor som bär slöja. De skall fortsätta att genom klädsel påvisa att de är annorlunda.

Det som DN skriver är motsatsen till liberal frihet. För samhället gäller det att ställa rimliga krav på individen att välja inlemmandets väg till framgång i Sverige. Apropå rubriken ovan är det i själva verket DN som vill göra det svårare för invandrare att växa in i det svenska samhället. Liberaler brukar ofta – och inte sällan fånigt – kritisera konservativa för att vara tillbakasträvare. Men här det DN som agerar förstockat och mot bättre vetande.

Sunda konservativa förstår att integration kräver måttliga uppoffringar från de nyanlända som vill bli svenska medborgare. Den kampen har förr gjort många svenskar som utvandrat till USA till vinnare relativt sett. Men DN pläderar för en dysfunktionell kravlöshet. Det är rena rama sossepolitiken! Och detta genom två ledare samma dag i DN.

Torsten Sandström