Idag har DN två ledare som visar hur fel socialdemokratins uppbackare har. Båda ledarna rör invandring.

I huvudledaren angrips ett förslag från M- och S-politiker i stockholmsregionen om en prislapp för den som vill ha tolk vid besök inom vården. Här talar tidningen om att M och SD vill straffa invandrare och offra vården. I en mindre rubrik sägs: ”M och SD vill göra det svårare för läkare att förstå sina patienter. Påståendena om partiernas destruktiva vilja är horribla. Och tidningen bortser helt från att utgångspunkten är ett syfte att integrera invandrare. Genom krav på dem – att ta hjälp av anhöriga och själva inse att kunskaper i svenska är nödvändiga – så motiveras nyanlända handgripligen till språkträning. Detta är ju A och O för att inlemmas i det svenska samhället. Detta förstår inte DN utan ser bara saken som ett förlorat penningbidrag för tolkning.

I den andra ledaren säger den manliga (!) författaren att ” om jag var muslimsk kvinna skulle jag också bära slöja”. Huvudförklaringen är hans vilja att visa samhörighet. Han pekar också på Paulus bibliska ord om täckt huvud för kvinnor i församlingen. Att slöjan bärs frivilligt tycks han anse – ty först om han blivit ålagd att bära slöja skulle han i protest ta av den. Även här talar författaren i realiteten för fortsatt islamskt och manligt förtryck mot kvinnor. Och den utsattheten vill DN skydda i det svenska samhället som skriker av brist på integration.

DN påstår sig vara liberal, dvs älskare av fria val. Men tidningen menar att en vårdsökande inte själv – med hjälp av anhöriga och vänner – ska lära sig kommunicera med vårdpersonalen. I stället ska samhället genom tolk de facto verka för utanförskap. Detsamma gäller tidningens stöd till kvinnor som bär slöja. De skall fortsätta att genom klädsel påvisa att de är annorlunda.

Det som DN skriver är motsatsen till liberal frihet. För samhället gäller det att ställa rimliga krav på individen att välja inlemmandets väg till framgång i Sverige. Apropå rubriken ovan är det i själva verket DN som vill göra det svårare för invandrare att växa in i det svenska samhället. Liberaler brukar ofta – och inte sällan fånigt – kritisera konservativa för att vara tillbakasträvare. Men här det DN som agerar förstockat och mot bättre vetande.

Sunda konservativa förstår att integration kräver måttliga uppoffringar från de nyanlända som vill bli svenska medborgare. Den kampen har förr gjort många svenskar som utvandrat till USA till vinnare relativt sett. Men DN pläderar för en dysfunktionell kravlöshet. Det är rena rama sossepolitiken! Och detta genom två ledare samma dag i DN.

Torsten Sandström

Please follow and like us: