Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Vakna alla vårdanställda!

Uncategorised Posted on lör, december 07, 2019 16:35:56
Två klättrare med ansvar för den svenska vårdens brister

I mina många bloggar om den svenska sjukvårdens bristande tillgänglighet har jag inriktat min kritik mot huvudproblemet: en övertung politikerstyrning med åtföljande byråkratikomplex.

Men det har även framskymtat att jag anser att de vårdanställdas fackföreningar lever ett eget liv sidan av sina medlemmars intressen. Facken och deras motpart SKL verkställer den politiska ledningens omdömeslösa agenda. Man kan därför påstå att de värnar om en egen facklig-politisk maktställning.

Ett exempel är en debattartikel i DN häromdagen där Läkarförbundets ordförande tillsammans med LO:s ledare angriper framväxten av privata vårdförsäkringar.

https://dela.dn.se/K1JWUGJYb2ZGNHZhdndTUGxrbUlCNjhhNncvZk1VeWVOWGNIakxlVUNGZnRaS0NTakNjNms4djlja2g2bmphVUlDRmV4VkpHbjZKamFXdGh5MmFhV1E9PQ,

De privata vårdförsäkringarna är främst ett försök till lösning på den bristande tillgänglighet inom vården som politiker, byråkrater och fackföreningar är ansvariga för. Enligt min mening ät det enda rimliga därför att facken försöker utöva en nypa självkritik. Rader av fackliga ledare inom vårdsektorn har i åratal stillatigande sett till att framför allt S-regeringar låtit de ineffektiva landstingen vansköta vårdsektorn. För fackföreningarna har värnandet om den politiska klassen vägt tyngst. Den politiska gemenskap, som flertalet fackliga företrädare själva tillhör. Från vänstern har makten över facken varit en del av en traditionell styrmetod över landet. En slug lösning i de makthavandes perspektiv. Det illustreras även av den nuvarande s-regeringen, som kännetecknas av klassgemenskap via fack, ungdomsförbund, familjerelationer etc.

På så vis har ordförandena i Läkarförbundet systematiskt inlemmats i S-komplexets maktsfär. Tidigare Anders Milton. Nu Heidi Stensmyren, som skrivit texten mot privata sjukförsäkringar tillsammans med LO-bossen.

Jag förstår att personer önskar göra karriär på fackets arena. Det rör sig om individer som önskar bestämma över andra. Vi möter alltför många personer av den typen inom politik och statsapparat. Där funkar de som (i allmänhet) S-partiets förlängda arm. En kår av villiga klättrare med blicken upp mot högre positioner inom politikernas klassgemenskap.

Däremot förstår jag inte hur majoriteten vårdanställda kan acceptera att betala medlemsavgifter till fackliga organisationer, vilkas ledningar driver S-politik och som år efter år hanterar de eländiga landstingen/regionerna i fel riktning. Enligt min mening borde alla anställda inom vården se och kritisera de stora tillgänglighets- och byråkratiproblem som vuxit fram. Man borde klaga på att bristande öppenhet och administrativt slöseri kraftigt urholkat skattebetalarna vårdpengar. Nästan alla är ju skattebetalare själva.

Därför är min paroll idag. Upp till kamp mot det stora fackliga maktkomplexet. Fram för mindre fackliga organisationer, som utan en hord av heltidsanställda i mindre utsträckning driver nationella politiska frågor och mer – samt med kraft – värnar vårdyrkenas egna anställningsintressen. Och framför allt: ut med rader av fackliga karriärister som är mer intresserade av sin egen ställning än att svenskarna ska få en öppen vård (i ordet verkliga mening) till ett rimligare pris. Att det är möjligt att åstadkomma visar exemplet Nederländerna. Därför bör det ske även i Sverige. Och inte kommer de vårdanställdas lönevillkor att bli sämre för att mer arbetstid ägnas åt patienter än åt dyrbar och onödig politiskt styrd administration.

Det är sådana krav som man gärna skulle vilja läsa från Stensmyren och LO-chefen. Men de undviker förstås att begå harakiri. I stället traskar de på i den krisande vårdapparatens felaktiga riktning.Varning för falsk klimatflagg

Uncategorised Posted on lör, december 07, 2019 12:10:32
Forskare agerar ibland som pirater, men utan att tala om sin rätta agenda

I dagens SvD presenteras Björn-Ola Linnér som klimatprofessor vid Linköpings universitet. I texten ansluter han sig till den vanliga svenska klimathetsen. Kombinationen av CO2, klimat och professor befäster läsarnas övertygelse om att krisen står för dörren.

Många inser inte att klimatförändringarnas orsaker är naturvetenskap. Linnér är inte naturvetare och har inte forskat om vad som sker och påverkar temperaturen ovanför vår planet eller på jordytan. Han har skrivit en avhandling om botanikern Georg Borströms teorier. Dessutom är han professor i klimatpolitik. Alltså sysslar han med rena samhällsvetenskapen, någon form av statskunskap tycks det.

I klimatdiskussion finns det några huvudläger av forskare som gör anspråk på kunskaper om klimatet. Dels rena klimatforskare, dvs naturvetare inom olika discipliner. Deras ord ska man lyssna på och kritsikt analysera. Många av dem är oense rörande verkan av CO2 .

FN-organisationen IPCC är en sådan gruppbildning, även om det även finns deltagare i IPCC som är samhällsvetare, biologer osv. CLINTEL är en annan internationell sammanslutning av forskare som anser att orsakerna till uppvärmningen är oklara. Även här finns det medlemmar som är samhällsvetare, humanister osv.

Var och en som söker ta ställning i klimatfrågan måste därför noga undersöka vilken bakgrund en pratande eller skrivande forskare har. Själv är jag rättsvetare och alltså en person som inte på vetenskaplig grund kan uttala mig om klimatet. Sådana anspråk gör jag givetvis inte heller.

Björn-Ola Linnér sysslar med forskning om politikens konsekvenser i samhället. Han är alltså inte heller expert på vad som sker i gaslager ovanför vår planet eller gasernas och solens verkan på jordytan.

Det intressanta är att många forskare medvetet uttalar sig under falsk flagg. Linnér är inte naturvetare med inriktning på gaser kring jordklotet och borde därför alltid kräva att hans rätta forskningsområde noga görs tydligt. Men det verkar som Linnér – eller för den skull Johan Rockström, Rocket man – medvetet önskar köra under falsk flagg. Det borde journalister och medier känna till. Men de vill inte tala sanning om detta. De sköter flaggningen.