Den 22/12 innehöll DN följande rubrik:

Expolitiker döms för Hitlerklotter på Nationalmuseum

Dom har alltså fallit. Personen berättar enligt artikeln att han hyser agg mot Sverige. Detta har enligt bilden från Nationalmuseum medfört ett angrepp i syfte att peka ut vår nation som ”Hitlers kuksugare”.

Enligt tidningen är gärningsmannen en uppsatt politiker inom det L-parti som Bonniers tidning åtminstone i ord säger sig stödja. Han har haft höga uppdrag för partiet inom politiken och inom det offentliga. Han har tidigare offentligt blivit hårt kritiserad – och i ett annat dammanhang avpolleterad – för en obalanserad framfart.

Varför talar inte DN om vem det är – och vilket parti hand företräder – som dömts då man skrivit en artikel med tet om saken och då andra medier rapporterar att det är en känd liberal? Att mannen tycks vara från vettet kan vara en förklaring. Men DN:s stolta budskap – om än tämligen falskt – är att sprida ljus. Alternativa medier – som normalt hånas av DN- vågar dock ta ta tag i saken. Kolla Flashback.se som

Att Liberalerna över huvud taget rekryterat personen ifråga illustrerar L-partiets karaktär av extremliberal främlingslegion. Kreti och pleti enrolleras och ges höga uppdrag. Inte undra på att det går åt fanders för L då man lämnat den marknadsliberala linje som tidigare visat sig framgångsrik. Den ruvande politiken är en sörja.

Enda ljuset i L:s mörker är Romina Pourmokhtari. Hennes resonemang och framtoning rörande klimatet imponerar stort. Jag är inte ense med henne i allt. Men hon är en stjärna i L:s mörker. Hon skulle platsa även i det Folkparti som nu inte längre finns….

Torsten Sandström