Vänsterns politik för Sverige till rännstenen. Wikimedia

Det tycks som Sverige är världsmästare i en politisk gren, nämligen att importera samhällsproblem. Här har svenska politiker excellerat i åratal. Den främsta orsaken är vänsterns ideologi. Den göder storvulna drömmar, som vid första anblicken kan tyckas vackra. Men då de möter verkligheten går de i kras. Liksom inför religiösa budskap luras människor tro på underverk. Historiens bevis förskräcker. Ändå rullar det skamfilade vänstertåget från 1800-talet vidare…

Det mest tydliga exemplet på problematisk import är den invandring som skett under två decennier. I runda tal har 2 miljoner nya människor flyttat in till vårt land från kulturer som i många fall är synnerligen främmande. En så omfattande invandring klarar förstås inte en liten svensk nation av, utan att enorma problem uppstår. Klanernas blodiga våld är den tydligaste yttringen. Att en irakier bränner koraner så att det svenska NATO-medlemskapet hotas är en annan. Och att eritreaner med offentliga bidrag organiserar ett stort våldsamt party är en tredje. Att svenska samhället inte vill stoppa eritreaner från att skicka 2% av sina inkomster till hemlandets diktatur är en fjärde (en god del av pengarna kommer sannolikt från svenska statens bidrag till invandrare från Eritrea).

Ett liknande samhällsproblem tynger den svenska skolan. Här gäller det vänsterns ideal om fri pedagogik. Nu ska inte läraren längre föreläsa från katedern. Det anses nämligen auktoritärt. Nej, kunskaper ska sökas över internet och samlas av eleven själv. Kunskaper ska över huvud taget inte ”inhämtas”, de ska skapas av den ideala eleven. En sådan pedagogik passar förstås mindre bra i verkligheten, där få elever är mogna för egen studier och bara en mindre del har föräldrar som kan hjälpa till. Att hopplösa elever stökar går enkelt att förstå. Mängden invandrarbarn ligger naturligt nog sämst till, särskilt dem som kommer från splittrade familjer (pappan är offside) eller där den språkliga förmågan är låg.

Dett får mig att tänka på Peter Dalle i Lorry-sketchen ”Jag tänkta inte på det”. Vänsterns ideologer klurar således ut politiskt korrekta idéer på rad. Men när de ställs inför verkligheten faller de platt till marken, med omfattande samhällsproblem som följd. Importen av svårigheter innebär alltså att politikerna själva åsamkar svenska nationen svåra skador. Miljardtals kronor rullar från skattebetalarna. Rättsväsendet går på knäna. Människor är rädda för att drabbas av våld.

Och ändå går vänsterns ideologer oförtrutet på med sina verklighetsfrämmande lösningar. Bara det faktum att statsfinansierade medier ständigt ger personer som Göran Greider en tribun att sprida sitt farliga budskap är faktiskt ansvarslöst. Landets andra medier är knappast bättre. Vänsterns kamprop skallar i tidningarnas spalter, enkelt tillrättalagda så att marxismens inte ska sticka folk i ögonen. Med sådana ideologer är nationen illa ute.

Importen av politiska problem vilar inte. Den är en svensk sjuka. Således ett av politikerna självförvållat elände. Sverige behöver att vänsterns megafoner stängs ned.

Torsten Sandström