Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

OBS! Nytt nummer för SWISH!

            +46733911882

 

 

Ett destruktivt svenskt kommunalt system

Uncategorised Posted on sön, augusti 13, 2023 11:19:26

Lidingö, den kommun där jag nuförtiden bor, är välskött och har god ekonomi med låg kommunalskatt relativt sett. Delvis beror det på befolkningens sammansättning. Följden har blivit att kommunen tvingas betala några hundra miljoner till andra kommuner i skatteutjämningsbidrag.

En orsak till att Lidingö fungerar bra är förstås även ett långvarigt moderatstyre. Kommunalrådet Daniel Källenfors har flera gånger kritiserat andra kommuner för att underlåta nödvändiga reformer och i stället ropa på bidrag. I en mycket bra debattartikel i SvD den 12/8 framför han åter detta budskap, se länken nedan.

Viktigt är att han dessutom pekar på att en jämförande kommunal faktaredovisning av varje kommuns ekonomiska förvaltning är något absolut nödvändigt. Alltså något i stil med en tvingande årsredovisning (förvaltningsberättelse) avseende centrala ekonomiska fakta. Det gäller helt enkelt att jämföra den egna kommunens förutsättningar och resultat med andra kommuner. Först då kan medborgarna se hur den egna kommunen sköter skattebetalarnas pengar. Och först då kan staten se att rop bidrag används i stället för att genomföra viktiga kommunala strukturreformer. Vidare är Källenfors poäng att kommunala tjänstemän normalt har alltför stor makt och enligt Parkinsons lagar tenderar att välja ekonomisk expansion i stället för reformer (som kan utlösa bråk). Och han pekar särskilt – och med alla rätt – ut jätten SKR (föreningen Sveriges Kommuner och Regioner) som en viktig bov i dramat. SKR:s finanschef, Annika Wallenskog, fungerar som en daglig böneutropare med krav på bidrag. Från minareten invid Slussen i Stockholm hörs ständiga skrianden om miljard på miljard. Detta till bla en vårdapparat där den politiska och administrativa överbyggnaden är extremt stor. Så galen är svensk politik.

Torsten Sandström

https://esvd.svd.se/shared/article/sank-bidragen-till-slosaktiga-kommuner/jwbxozxbKort och excellent om klimatets politiserring

Uncategorised Posted on sön, augusti 13, 2023 10:50:45

Professor em (i Earth and Atmospheric Sciences) Judith Curry från University of Georgia, USA, har nyligen skrivit en text som kort och slagkraftigt riktar allvarlig kritik mot FN och IPCC, se länken som följer. Orden är läsvärda som motvikt till den politiska propaganda som bedrivs av politiker och medier inom västvärlden.

Curry utgår från att en uppvärmning av klimatet pågår. Hon förefaller medge att människans förbränning av kol, olja, ved mm bidrar till en ökning av halten CO2 i atmosfären. Men det finns även andra källor till uppvärmingen. Hennes centrala kritik drabbar FN och IPCC för att överdriva betydelsen av människans agerande och att uppförstora frekvensen av väderkriser (något som IPCC lågmält och diskret själv medger i en fotnot). Följden har blivit en politisk retorik från FN och IPCC, som tyvärr dramatiskt fångat en majoritet av politiska beslutsfattare i väst. Curry påpekar att enorma ekonomiska satsningar som bekant sker på riskfyllda projekt som exv grönt stål och mycket annat, i stället för att använda pengar på rimlig samhällsplanering som förebygger översvämningar, torka och liknande , dvs fenomen som emellanåt är naturliga under ett varmare klimat.

Currys kritik framgår även i hennes bok ”Climate uncertainty and risk” från 2022. Enligt min bild som lekman tycks hennes åsikt i huvudsak överensstämma med vad professor em i dynamisk meteorologi Lennart Bengtsson skriver i boken ”Vad händer med klimatet”, 2022.

Om Curry har rätt, vilket jag tror, är FN:s agerande skrämmande. Vidare har västvärldens medier i grunden misslyckats med att inta en normalt kritisk position till politikens utveckling. Slutligen måste även en mängd män och kvinnor inom vetenskapens värld kritiseras för att de inte tillämpar forskarens fundamentala roll, som är att visa skepsis till påståenden om innehållet i presenterade data/teorier samt att bidra till en öppen diskussion om alternativa förklaringar. Det är eländigt att behöva skriva dessa ord då all verklig kunskap bygger på systematiskt kritiskt tänkande. Skräckens budskap från FN – och dess kumpan IPCC – påminner om påvekyrkans metod att kontrollera folket. Och deras alarmistiska attityd tyder på att budskapet har brister som man vill dölja.

Om det jag skriver stämmer står västerlandet inför en kunskapsteoretisk katastrof. Currys korta text måste läsas! Gör det!

Torsten SandströmCreated with Visual Composer