Det svenska samhällets många många påtryckarorganisationer går i högvarv. Alla fattigrörelser utnyttjar julbudskapet för att samla in pengar och trygga sina många administratörers löner och få in pengar till ännu fler bönder-annonser. Miljörörelsen går i spinn över regeringens klimatmål – även på dessa rörelsers kontor finns rader av anställda lobbyister som villigt sprider sitt budskap till naiva journalister. Alla möjlig organisationer finner alltså nya knep för att samla in pengar av ett svenskt folk som – åtminstone vänsterns medier – beskriver som fattigt. Svenska folket verkar förtrollat av att dela med sig.

Värst att höra är de svenska regionernas lobbyorganisationen, SKR. Ekonomichefen tycks inte ha annat att göra än att klaga över hur vårdpersonalen måste begränsas. Tacka för det! Då SKR inte – av förklarliga skäl – vill skära i en vårdadministration som vuxit sig gigantisk. SKR är själv ett exempel på en byråkratisk hydra med mer än 1500 administratörer. Om allt detta kniper SKR givetvis käft.

För mig och dessutom många anställda inom själva vården är det självklart att man måste effektivisera apparatens tyngande (för sjukvårdspersonalen) ryggsäck. Detta genom att skära rejält i en hittills snabbt växande administration av vårdapparaten. I stället för rop om mer skattepengar måste antalet byråkrater begränsas helt enkelt. Här finns stora möjligheter till besparingar. Den främsta vore att slå ihop ett antal landsting till storregioner. Regeringens tvekan att att sända ytterligare bidragsmiljarder fungerar som en drivkraft fö rationalisering, som byråkraterna tyvärr gärna vältrar över på vårdens personal.

Att rationaliseringar inte sker på bred front beror på den politiska klass som vill behålla sin försörjning genom vårdpolitik och i avsaknad av kompetens byggt hiskeliga byråkratier inom 21 regioner. Ebba Busch talade före valet om reformer. Men in regeringen tycks även hon knipa käft (vad var det jag skrev om den politiska klassens egoism?).

Trots att många experter som är mer kunniga om svensk vård pekar på horribla förhållanden inom landets regioner händer ingenting. Pressen på höjda skatter när i faggorna. Jag är på mycket goda skäl motvalls. Därför: Spara på folkets pengar! Rationalisera vårdens administration! Miljarder finns att hämta denna väg. Om bara politikerna vågar eller vill.

Men tyvärr är det enklare att höja skatten än att agera med förnuft och mod, uppenbarligen.

Torsten Sandström

Please follow and like us: