”Alla problem har flera sidor” är ett vanligt talesätt som det ligger en hel del i. Verkligheten är sällan enkel. Och det svenska samhällets många problem har en hel mängd olika förklaringar.

Men när det gäller ondska måste vi vara försiktiga att finna skäl till tvivel. Ett gangsterdåd blir inte rumsrent på grund av att gärningsmannen är fattig eller har komplexa familjeförhållanden. Den som agerar hänsynslöst måste tåla att får möta hårda fördömanden. Det rör sig om individens eget ansvar. Viljan är i grunden fri, även om rader av svepskäl ofta kan föras fram.

Jag skriver detta av två skäl. För det första att svenska politiker och medier är extremt villiga att tycka synd om även den mest förhärdade våldsman. Genast pekas det på personens ålder, splittrade familjeförhållanden, fattigdom, misslyckade studier, position som nyanländ i Sverige osv. Jag medger att faktorer som dessa kan bidra till en förklaring till vad som skett. Men ändå måste man konstatera att personen ifråga måste svar för sina egna handlingar. Och är dessa synnerligen allvarliga är hård kritik av honom befogad. Att försöka finna alternativa förklaringar spelar ondskan i händerna. Risken är uppenbar att den hänsynslöse inte bättrar sig.

För det andra tänker jag nu på den fruktansvärda ondska som Hamas´terrorister visat prov på genom att döda civila israeler på löpande band, såväl gamla, unga som spädbarn. Nu rör det sig om kollektiv ondska där motåtgärder också riskerar att drabba ett kollektiv av civila personer. Efter några dagars fördömanden av Hamas i svenska medier så inleds nu i svenska medier en kritik av Israels hårda motanfall mot skurkarna inom Hamas. Det är som sagt sant att civila i Gaza riskerar att drabbas av israelernas insatser. Hade det varit första gången som civila skadats på grund av Hamas terror så kan jag förstå kritiken mot Israels motanfall. Men Hamas har i åratal systematiskt använt Gaza´s civilbefolkning som gisslan då Israel slår tillbaka. Hams struntar med andra ord i palestinierna välfärd. Folket i Gaza måste efter minst en handfull ondskefulla terrordåd från Hamas under årtionden bära ett eget ansvar för det som sker. Någon säger förstås att PLO – den politiska ledningen (som tillåter Hamas terror) – inte kan göra ansvarigt för Hamas aktioner. Det är inte sant! I snart 20 års tid har PLO vägrat att utlysa val i Palestina. Folket har alltså inte fått göra sin röst hörd.

Frågan är om Israel måste ta hänsyn till ett förtrampat palestinskt folks rätt efter årtionden av terror från Hamas mot sina israeliska grannar. Jag menar att PLO och Hamas måste bort och inte ännu en gång ska kunna undgå förintande åtgärder genom att använda sin civilbefolkning som gisslan. Gaza´s civila befolkning måste nu tyvärr fly eller göra uppror mot Palestinas ledare från PLO/Hamas.

Jag vet att mina ord är hårda och kan förefalla känslokalla. Men den som – i likhet med Israels folk – utsätts för ondska måste ha rätt att försvara sig, vad än den kristna religionen säger om att vända andra kinden till. Israels befolkning har under mer än en människoålder pinats av hänsynslösa terrorister. En god palestinskt ledning har haft god tid att besluta sig för kompromisser. Men ledningen är inte god. Man vill vinna allt och detta med grövsta våld.

Jag vet att ”skuld” är något högst problematiskt. Och att Israels politiker verkligen inte saknar ansvar för den situation som uppkommit. Men då Hamas – än en gång – begår etnisk rensning och avsiktligt dödar små barn är måttet rågat. Alla demokrater och humanister måste därför tillåta Israel att hårt slå tillbaka. Det gäller att tvinga Palestinas folk att välja en ny ledning.

Därför vill jag nu inte protestera mot Israels hårda motåtgärder. Vilka de nu kan bli.

Torsten Sandström

Please follow and like us: