Jag läser i tidningarna följande den 7/12:

Politiker i Sölvesborg utreds för mutbrott –

fick biljetter till Sweden Rock Festival

Jag är definitivt mot korruption. Men menar att vänskapliga gåvor, som inte är värda särskilt stora pengar, måste få äga rum, inte minst inom kultursektorn som ju ständigt skriker efter bistånd. En gåva av VIP-biljett från en arrangör på kommunens mark (till kommunens ledning) kan knappast var en samhällsfara. Människor vill ju att folkliga arrangemang ska hållas, särskilt i småkommuner på landsbygden. Så om kommunen visar välvilja mot en lokal arrangör är det inte hela världen.

Tänk därefter på den stora Nobelfest som i morgon ska hållas i Stockholms statshus. Jag antar att vissa måste betala biljett dit. Men många får givetvis gratis invitationer till spektaklet. Det rör särskilt personer från samhällets elit och den politiska klassen. Antagligen också någon från Stockholms kommun som upplåter lokalen och tillåter jippot, såsom skett i Sölvesborg. Mig veterligen har åtal ännu inte väckts.

Som jurist frågar jag mig vad som väcker åtal i Sölvesborg men bara beundran i Stockholm? Olika åklagare förstås. Men det finns något annat som klämmer. Sölvesborg har gjort sig känd som SD-kommun (men är numera under M-ledning). Den åklagare som klämmer till politiker från denna kommun gör med andra ord en politisk korrekt och god gärning. Den åklagare som struntar i den lilla risk för korruption kring festen i Stadshuset (men ändå nog större än beträffande finfolket kring nobelfesten) agerar som jag ser det enligt lagens regler.

Bakom juridikens slöjor försiggår alltså emellanåt politisk aktivism. Mitt intryck är att tendensen sorgligt nog är stigande. Det intressanta är att mediernas journalister inte alls lyfter frågan – frånsett kritik mot politikerna i Sölvesborg. Förklaringen är att de agerar politiskt korrekt. Tyvärr.

Torsten Sandström

Please follow and like us: