Svenska medier marscherar hand i hand till klimatkrisens paradsång. Och vänsterns journalister bankar i gammal marxistisk stil in sitt enda budskap. Det är människan – närmare bestämt kapitalet – som är den enda förklaringen till nuvarande varmare klimat. Inga andra tänkbara förklaringar nämns över huvud taget. God hjälp har journalisterna av en erbarmlig FN-chef Guterres, som likt en varumånglare via TV sprider sina tårdrypande profetior. Detta samtidigt som alternativa förklaringar av olika slag dryftas av vetenskapsmän jorden runt – en debatt som exv avspeglas var dag i den den svenska Klimatupplysningen.se.

Under de senaste dagarna ger DN prov på två flagranta exempel. Den 18/11 har DN en stort uppslagen intervju med en tysk journalist, Ulrike Herrmann, som fullständigt lever i marxismens enögda historiesyn, nu överförd till klimatet. Vad sägs om rubriken:

Kapitalismen har ingen framtid klimatkrisen.

Texten säger allt. Först att det är slut med kapitalismen på grund av klimatet. Sedan underförstått att miljörörelsens längtans efter en återgång till 1800-talets tämligen primitiva jordbrukssamhälle är räddningen. Båda antagandena är helt fel, enligt min mening. 1800-talets samhälle kan inte bli någon räddning för en gigantiskt större världsbefolkning. Dessutom är det troligare att planekonomi blir följden – om kapitalismens försvinner – med resultat som vi sett exv i Sovjetunionen och Venezuela. Rubrikens ord är så fel att de måste vändas om 180 grader: Enbart kapitalismen kan lösa klimatfrågan.

Dagen därpå skriver DN:s Björn Wiman en liknande klagosång. Han berättar om ett antal litterära framställningar på temat undergång, dvs vulkanutbrott och liknande elände (av naturligt slag!). Syftet är förstås den klimatkris som DN tagit på entreprenad och varje dag översköljer läsarna med. Wiman odlar sannerligen RÄDSLAN i sin text. Liksom den präst han agerar som heter det att att vi måste träda på ansvarets väg och hitta det nu” som är helt genomlyst av strålar från evigheten ljus”. Amen! Frälsaren Wiman går därefter upp i falsett och ropar på slutet: ”Dagens plikt, morgondagens hopp”. Halleluja!

Min ironi får inte dölja allvaret i DN:s agerande. Ägarfamiljen Bonnier låter DN:s journalister apa fritt och utveckla tidningen till en svensk PRAVDA. Politiskt korrekta budskap framförs på rad. Planekonomi förebådas. Men inte ett ord om de olika teorier som seriösa och kritiska vetenskapsmän diskuterar rörande alternativa vägar att förstå vad uppvärmningen kan bero – helt eller åtminstone delvis.

Majoriteten svenska journalister – inte alla – agerar som charlataner eller schamaner. Det är något ytterst allvarligt för det svenska samhället framtid. PRAVDA är farlig läsning.

Torsten Sandström

Please follow and like us: