Vad sägs om följande rubrik från Sydsvenskan den 6/12:

Olle Lönnaeus
Avtalet ska avskräcka Putin – priset: USA får bestämma i Revinge och Ravlunda

Frånsett den språkliga oklarheten (bindestrecket) så är en sak klar. Författaren är negativ till avtalet mellan USA och Sverige om samarbete på svensk mark. Jag tror inte avtalet säger att USA har rätt bestämma över de två orter som nämns – det är bara författaren ilska som kommer till uttryck.

Märk att det häromdagen har visat sig att även V-partiet är motståndare.

Min kännedom om Lönnaeus´ skriverier gör att åsiktsgemenskapen inte är en slump. Han använder således tidningens spalter för sina egna politiska åsikter. Det är ingen nyhet, men måste ändå påpekas.

Torsten Sandström

Please follow and like us: