Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Då SR går vilse i juridiken…

Uncategorised Posted on tis, mars 14, 2023 11:55:39

En journalist på SR har fördrivit tiden med att läsa många domar i rättsfall om tvångsomhändertagande av unga. Resultatet har blivit ett stort skri i statsradion: diskriminering av flickor! Sexualiteten har – menar journalisten och SR – framhävt många gånger fler för tjejerna än för killarna i domskälen. Aja baja! Fy skäms!

Genom upprepade reportage tycks SR var synnerligen nöjd över att man avslöjat en sensationell sanning. kvinnliga jurister som intervjuats (även forskare från Lunds universitet) förefaller att instämma i kritiken.

Men man behöver inte fundera länge för att förstå orsaken till domstolarnas ord. Omhändertagande av killar med tvång sker normalt på grund av kriminalitet. Att tjejer tas om hand beror därmed inte sällan på att de startat sin likaså sjävvalda bana inom prostitution. I det senare fallet blir det ju självklart att sexualiteten står i centrum för domstolarna! Och frekvensskillnaden mellan killar och tjejer rör inte diskriminering av det slag som SR skriar om.

Men ändå rör det sig faktiskt om en form av könsdiskriminering. Tjejernas prostitution är laglig, vilket i sig är förklaringen till att sociala myndigheter vill skydda dem genom tvång. Killar som köper sex är däremot brottslingar.

Vi ser alltså lager av svensk dubbelmoral på tal om sexhandel. Är det något kön som diskrimineras är det faktiskt mannens.

I tidigare bloggar har jag pläderat antingen för ett könlöst straffrättsligt förbud mot sexhandel – eller för en total avkriminalisering.

Torsten SandströmTänk om sossarnas vågat se verkligheten i vitögat

Uncategorised Posted on tis, mars 14, 2023 11:26:55

Ja, tänk efter. Om S-partiet vid Rysslands första anfall 2014 mot Ukraina förstått att stor krigsrisk var på gång för hela Europa hade vi antagligen varit med i NATO idag. Men sossarna har vägra att se verkligheten i vitögat fram till 2022. Fem i tolv – och till partimedlemmarnas förvåning – bytte partiet fot och blev realister i stället för drömmare. Om S-partiet varit förutseende borde man för länge sedan ha inlett kampanjen för NATO. Sossarna bär för framtiden således ett tungt ansvar för om ett krisläge inträder för Sverige utan att vi hunnit bli medlemmar av alliansen!

Dessutom ser vi idag en beklämmande sossekritik mot en ny regering – ledd av moderater – ett parti som länge varit för ett NATO -inträde. Regeringen spelar korten fel påstår Magdalena Andersson, som själv varit statsminister på den revolutionära kurden Kakabaves utslagsröst. Sossarna är maktspelare. För dem betyder sanning och förnuft inte mycket. Det gäller att smutskasta och bedra väljarna.

Förr röstade hårt arbetande män och kvinnor på S-partiet. Dessa människor är idag pensionärer eller bortgångna. Nu är sossarnas bas människor som inte vill jobba eller inte kan arbeta på grund av invandring eller sjukdom. Vi ser alltså bidragstagarna parti framför oss då vi hör Andersson tala.

Hon vet att gruppen pensionärer av naturliga skäl är tynande. Därför borde hon byta S-politik eller lägga ned sin rörelse. Men nedläggning är utesluten på grund av den politiska klass som hon måste försörja. Och ny politik är också svår då hon i så fall skulle förlora bidragstagarna röster. Resultatet blir maktspel och röstköp i eländig kombination.

Enda lösningen för Andersson är alltså att föra en politik för fler och större bidrag. Och för att skapa politisk splittring i partiets tjänst.

Hur ska man förklara att landets medier inte rasar över hennes politik? Enda orsaken är, såvitt jag förstår, att den tredje statsmakten är närmast död samt att press, radio och teve blivit förlamade medspelare till maktens S-parti.

Torsten Sandström