En journalist på SR har fördrivit tiden med att läsa många domar i rättsfall om tvångsomhändertagande av unga. Resultatet har blivit ett stort skri i statsradion: diskriminering av flickor! Sexualiteten har – menar journalisten och SR – framhävt många gånger fler för tjejerna än för killarna i domskälen. Aja baja! Fy skäms!

Genom upprepade reportage tycks SR var synnerligen nöjd över att man avslöjat en sensationell sanning. kvinnliga jurister som intervjuats (även forskare från Lunds universitet) förefaller att instämma i kritiken.

Men man behöver inte fundera länge för att förstå orsaken till domstolarnas ord. Omhändertagande av killar med tvång sker normalt på grund av kriminalitet. Att tjejer tas om hand beror därmed inte sällan på att de startat sin likaså sjävvalda bana inom prostitution. I det senare fallet blir det ju självklart att sexualiteten står i centrum för domstolarna! Och frekvensskillnaden mellan killar och tjejer rör inte diskriminering av det slag som SR skriar om.

Men ändå rör det sig faktiskt om en form av könsdiskriminering. Tjejernas prostitution är laglig, vilket i sig är förklaringen till att sociala myndigheter vill skydda dem genom tvång. Killar som köper sex är däremot brottslingar.

Vi ser alltså lager av svensk dubbelmoral på tal om sexhandel. Är det något kön som diskrimineras är det faktiskt mannens.

I tidigare bloggar har jag pläderat antingen för ett könlöst straffrättsligt förbud mot sexhandel – eller för en total avkriminalisering.

Torsten Sandström

Please follow and like us: