Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Mediesamhällets ansvar för det svenska våldet

Uncategorised Posted on tor, februari 23, 2023 14:15:54

Den som läser mina krönikor kan få en bild av att våldet i det svenska samhället enbart sammanhänger med invandrade klaners framfart, dvs ungdomar som vill försörja sig genom knarkandel, beskyddarverksamhet och annan brottslighet. Så är det förstås inte . Dödande, våld och annan kriminalitet har en bredare förklaring och personbas. För det första finns det inhemska svenska klanliknande organisationer som sysslar med grov brottslighet. Jag tänker på syndikat i stil med Hells angels och deras ibland dödliga våld. Men även andra kriminella nätverk som i stor skala försörjer sig genom bedrägerier, exv via bilbränder (försäkringsbedrägeri) eller assistansbidrag enligt LSS. Och om man ser på kriminell skatteflykt vidgas förstås kretsen av brottslingar avsevärt till även vänner i finrummet.

När det gäller dödligt och annat grovt våld pekar kriminologer, politiker och medier gärna ut socioekonomiska förklaringsgrunder. Och en god del av klanernas kriminella ungdomar härrör förstås inte från familjer som tillhör samhällets medel- eller överklass. Men då det stora flertalet invandrarungdomar inte sysslar med brott – och statistiken ändå visar att invandrare begår kanske 3 gånger så många våldsbrott jämfört med infödda svenskar – så framträder tydligt en klanprofil som viktig förklaring till svenska brott. Klanernas medlemmar har med andra ord en våldskultur med sig från sina ursprungsländer. Den svenska statens samhällsmoral respekteras helt enkelt inte av dem. Man har sina egna kulturella värderingar. Och hyser ofta ett hat mot det Sverige som inte gett dem samma grundförutsättningar som andra unga svenskar. Man kan kanske tala om att åtskilliga brott därför begås i trots, desperation och vilja skaffa fram stora pengar.

I denna text tänker jag lyfta ytterligare en förklaring till dagens svenska våldsbrottlighet, dvs mediesamhället. Läsaren blir kanske förvånad och tänker att Bonniers och SVT har väl inget med våldet att göra. Där huserar ju vänsterns många Prussiluskor, som med huvudet på sned och fingret i luften förfäras över alla våldsdåd, samtidigt som de ropar fy eller usch. Men jag menar bestämt att medieindustrin bär sitt ansvar för våldsvågen. Inte direkt, men på ett påtagligt indirekt vis. Så här tänker jag.

Den som slår på teven eller klickar in på en streamingstjänst möts av en tsunami av våld. På tunnelbanan möter jag ständigt ungdomar som – av ljudet att döma – kollar filmer där skotten smattrar och bilhjulen skriiiker. Till och med SVT, som finansieras genom statligt tvång mot dig och mig, sprider varje dag vågor av dödligt och icke dödligt våld till allmänheten. För unga människor som lever i stabila sociala sammanhang är nog detta mindre farligt – om än kulturellt förödande – ty man inser klart att det rör sig om teater.

Det gör nog även flertalet ungdomar från mindre bemedlade familjeförhållanden. Men det farliga är att våldet idealiseras genom kända regissörer, skådisar, miljöer samt bevakning i medier. Våldet framstår som en alternativ metod för problemlösning. Själva filmmediets glänsande fasad samt dess tuffa och vackra människor fungerar förtrollande, menar jag. Det vis ser är oftast inga nedknarkade eller fyllon (såsom på stan idag), utan människor som smart och övertygande sysslar med kriminalitet. Och aktörerna i bild tjänar på den vägen stora pengar. I bild ser vid lyxliv, snygga brudar och väskor fulla med dollars, euros eller kronor. Och dessutom presenteras det blodiga våldet ofta kraftigt sminkat så att inslagna huvuden, knarkrus och trasiga inälvor inte syns. Det brottsliga våldet framställs nästan som rumsrent och lockande. Och avsändarna är ju företag med normalt stor samhällsrespekt, såsom det tvångsfinansierade SVT. Här envisas cheferna dessutom med att kalla sitt utbud av fånig underhållning som möten ”framför lägerelden”, dvs arrangemang för sammanhållning av det svenska folket.

På så vis idealiseras en – ofta amerikansk – våldskultur i svenska medier. Till och med SVT frossar i trailers för importerade och egentillverkade otäckheter. Flera gånger samma kväll hör jag i dagarna rop om blodiga ”händelser vid vatten”. Den officiella förklaringen är behov av spänning och tidsfördriv. Okej, ifall konsumenterna av detta blodiga dravel tydligt kan skilja mellan verklighet och teater. Även om det stora flertalet människor nog klarar av detta, så biter sig ändå våldets mentalitet fast, menar jag. Vi ser ofta hur ganska vanliga svenska män och kvinnor plötsligt och svårförståeligt tillgriper dödligt våld. En ung man i Höör dödar plötsligt en bekant tjej och gräver ned henne. Och två unga kvinnor i Vetlanda samverkar (på obekant vis) med att i egen bostad överraskande döda en kvinnlig kompis, som de fått med sig från krogen för en efterfest. Är inte dessa exempel stöd för mitt påstående om att – spontant men även planerat – vardagsvåld har blivit en del av medial svensk kultur. Är det inte högst troligt att mediernas flöde av blodiga brott blivit så trivialt att unga människor på en ingivelse kan ta efter?

I flera krönikor har jag angripit medierna för att de under ett par decenniers tid kraftigt trissat upp nöjes- och underhållningsfrekvensen. Och att detta skett på den seriösa samhällsbevakningens bekostnad. Det rör sig om medieföretagens intresse av att tjäna pengar eller att följa med i medieindustrins kommersiella utveckling (det senare är framför allt SVT:s trista roll). Mitt förakt för mediesamhällets utveckling grundar sig främst i att propagerande vänsterjournalister dagligen sysslar med hanteringen av det nya lättsmälta och blodiga utbudet samt att det dagligen presenteras via politiserade åsiktsreportage.

Ifall det jag skrivit om medievåldets samhällsfarlighet nu är rätt blir mediemarknaden än mer vulgär och frånstötande. Enligt min åsikt deltar därför press och teve på distans i det blodiga våld som utspelas i verkligheten – i Höör, Vetlanda, Södertälje och i Stockholms förorter. Även om min reaktion kan förefalla teatralisk anklagar jag således den svenska medieindustrin och dess anställda lakejer. Ni sysslar inte bara med fridfulla lägereldar, som man vill få folk att tro, utan göder blodiga våldsyttringar i vardagen.

Våldsutvecklingen i det svenska samhället bidrar således till en mörk bild av mediesamhället. Även om enskilda kvalificerade journalister finns ser vi mediernas ”race to the bottom”.

Torsten SandströmEn farlig romantik

Uncategorised Posted on tor, februari 23, 2023 11:07:41

Bulletin är en underhållande och normalt klok lektyr. Till den förra kategorin hör dagens betraktelse av den intressanta skribenten Erik Lidström. Temat överraskar. Han menar -i kraftigt sammandrag – att den nutida människan saknar kroppsegna vapen. Annat var det förr. Vi har burit vapen sedan vi tog våra första steg på planeten. Lidström anser att det är onaturligt för oss att gå försvars- och vapenlösa.ü

Jag påstår att Lidström tycks leva kvar på stenåldern eller i klansamhällenas tid. Han bortser från det civilisationsprojekt som en starkt kunga- och sedan statsmakt medfört. Allas krig mot alla har utbytts mot statligt våldsmonopol. Lidström glömmer därför 1600-talstänkare som Hobbes och Locke, vilka ville se staten som en skyddsmur mot ohejdad våldsutövning. Ungefär i den anda som vi idag efterfrågar statens makt mot klanernas mördare.

Därför är det inte alls längre naturligt att som civilperson gå obeväpnad. Vurmen för civil beväpning är en kvarlega från statsmaktens utbredning över Nordamerika, en tid då laglösheten frodades och en pistol var ett rimligt skydd. Att drömmen lever kvar är lika korkat som tsunamin av filmer från Hollywood. Men vapen ger inte dig och mig skydd i dagens svenska förorter. Möjligtvis hör vi pistolskott och ser blodspår. Men flertalet klanbrott och mord är interna uppgörelser inom grupper som är fulla med nyanländas ungdomar. Vi ser huvudsakligen dödande inom en liten minoritet i utanförskap. Låt vara att många fler andra är skraja.

Få vanliga svenska hotas med andra ord av gangstrarnas skjutande. Och om vanliga svenskar – med USA som förebild – skulle skaffa handvapen blir risken stor att vapenvåldet även hos oss spårar ur och drabbar många, många fler människor utanför klanernas kretsar. Tillgången till vapen i vardagen innebär ett potentiellt hot om spontant våld i ett modernt samhälle (där statens monopol måste bevakas).

Därför har Lidström – för tillfället hoppas jag – spårat ur. Det han säger om den historiska framväxten av vapen är intressant. Men då han anländer till nutid – om han verkligen gör det – känns resonemanget totalt verklighetsfrämmande. Idag är civil beväpning ett minoritetsproblem. Om majoriteten ska beväpnas är vi tillbaka i medeltiden eller i Vilda västern. Det är en farlig romantik som kanske passar på teve, men som har livsfarliga komplikationer.

Torsten Sandström