När en till upplagan stor tidning politiserar – såsom DN oftast gör – går mycket fel. Rubriken den 23/9 säger vad det rör sig om:

Amanda Sokolnicki: Pourmokhtari borde inte acceptera förnedringen – det är dags att avgå

Pourmokhtari har en svår uppgift. Hon ska nämligen balansera mellan klimatets talibaner och en regering som försöker på fast grund arbeta mot beroendet av energi från olja, kol och skogsråvaror. Utan att för den skull skada ett ansträngt svenskt folks vitala ekonomiska intressen. Bara regeringens stora inriktning mot en satsning på kärnkraft är central. Och därför bär DN:s politiska allierade – vänstern inklusive Mp – en synnerligen tung börda, i och med att de redan har avvecklat flera väl fungerande kärnkraftverk, som kunnat leverera stora mängder billig elektricitet som idag ersätts av energi av inte minst det skadliga slaget! Här står DN Solkonicki med brallorna nere i sin oändliga dubbelmoral och skrin om Pourmokhtaris avgång.

Nu anklagar Solkonicki regeringen för smärre förändringar som strider mot tidigare sosseplaner via begränsade utsläpp av CO2. Och då är att märka att en minskad inblandning av skogsolja i dieseln inte det minst påverkar CO2-utsläppen. Även förbränning av skogsråvaror medför nämligen växthusgaser, vilket klimatets talibaner vet, men inte vill klargöra för allmänheten.

DN – som påstår sig vara liberal – borde kritiskt nagelfara den tidigare S-regeringens klimatpolitik. Och därför låta bli att kritisera den pragmatiska linje som Kristerssons regering driver. Men DN styrs inte av liberaler, som kännetecknas av öppna sinnelag. De som bestämmer är journalister som gör vad man vill och är inpiskade vänsterliberaler.

Svenska medier står alltså för en katastrofal linje. Man ser inte att socialdemokratin efter år vid makten har kört fast och blivit beroende av minoritetspartier som drar åt olika håll. Samtidigt kritiserar man den nuvarande regeringens försök att finna praktiska lösningar. Det är inte öppenhet vänsterns medier pläderar för, utan splittring. Historiens dom över svenska medier kommer att bli hård. Sanna mina ord!

Torsten Sandström