Wikimedia

I grunden är jag positiv till vindkraft. Den förefaller genial. Men för det första måste det blåsa för människor och företag vill ha el. Vidare tycks långa kablar dyra samt människor missnöjda med snurror inom syn. och hörhåll. Och dessutom måste det vara ekonomiskt lönsamt att producera vindel till rimligt pris (och utan subventioner).

Just nu har vindkraftsindustrin motvind. Många stora företag går superdåligt. Deras aktier rasar. Om detta skrivs det om i Tidning för näringslivets (TN): https://www.tn.se/opinion-och-debatt/31205/kommentar-det-ser-illa-ut-for-vindkraft-ekonomiskt/

I väntan på ny kärnkraft kan måhända vindsnurror vara ett alternativ, även om det kostar mycket. Men jag vet inte.

Torsten Sandström