Ludvig Holberg var en upplysningens man i Danmark. Han ville rikta ljuset mot problemens kärna och var inte rädd för att – med humor – skriva om de verkliga orsakerna till olika samhällsproblem. Kända är hans ord om fyllbulten Jeppe, som han menade att alla talade om. Detta i stället för att fråga varför Jeppe super.

Även om svensk vård när den är som bäst håller världsklass är tillgängligheten alltför låg. Och läkarna tar emot alltför få patienter per dag jämfört med OECD-länderna. Antalet byråkrater är däremot skyhögt för många. Många talar om dessa svenska tillkortakommanden. Nu tror jag inte att Jeppe, omklädd i läkarrock, hade rett upp vårdproblematiken. Han hade tillräckligt med problem på grund av sin hustru Nille (och sig själv).

Holbergs pjäs ”Jeppe på Berget” lär oss att personer som saknar kompetens normalt kommer att missbruka sin maktställning (Jeppe blir snabbt diktator utklädd i rollen som härskare). Denna slutsats passar även som förklaring till den svenska vårdens centrala problem. Inom sammanlagt 21 regioner styrs vården av 21 gäng av politiker och 21 ännu större gäng av byråkrater. Deras gemensamma ambition är nämligen att bevara sin maktställning. En sammanslagning av regionerna blir ett allvarligt hot mot massor av politiker och byråkrater (som i varje region utför liknande jobb, ofta med egna käpphästar). I stället för att ge läkare och vårdprofessionens folk avgörande inflytande så topprids Sveriges 21 regioner av sammanlagt flera tiotusen administratörer, såväl politiker som byråkrater. Och folket, dvs skattebetalarna, köar i onödan i ett vårdsystem som är bland de dyraste inom OECD.

Varje rationellt tänkande människa inser att en central statlig (eller privat) organisation i toppen av svensk vård hade kunna frigöra massor av resurser, pengar, genom att funktioner i dag utförs 20 gånger för mycket i en svensk vårdapparat av omkring storlondons population.

Den politiska ledningen av den svenska vården framstår som en kvarleva från ståndssamhället. Alltså höga ledare utan facklig kompetens, vilka får betalt för att slösa med folkets skattepengar. Så låt oss – i Holbergs efterföljd – sluta klaga på vården och i stället peka ut en politisk klass med bristande kompetens som år efter år levt på att driva ett svag fungerade och dyrt vårdsystem i 21 versioner. Att denna misskötsel – som kostar omkring 50 miljarder för mycket årligen – tillåts fortgå är inte bara ett tecken på det svenska samhällets många onödiga strukturproblem. Det är dessutom en skandal.

Torsten Sandström