Just nu debatteras regeringens beslut om att förkorta mandattiden för styrelseledamöter i universitet och högskolor. Kritikerna anar politisk styrning, medan regeringen talar om säkerhetsaspekter. Möjligtvis finns det en vilja att låta SD vara med att påverka valet av några av de ledamöter som ska utses av staten. Det är oklart.

Kritikerna skriar om politisk styrning. Kanske ligger det något i detta. Men påståendet är ändå faktiskt sanslöst. Ta fram statistik och kolla vilka ledamöter som hittills utsetts av staten! Här finns rader av politiker från hög partipolitisk nivå. Låt mig bara nämna tre. Förut Trallan – förlåt – Allan Larsson och Vanja Lundby Wedin i styrelsen för Lunds universitet. Och nu Anna Ekström som kommer att få förkortad tid i Umeå universitets styrelse. Och då har jag inte nämnt rader av politruker, vilkas politiska åsikter S-regeringar alltid gillat, såsom Ann Ramberg, ordf i Uppsala universitets styrelse.

Sedan årtionden har socialdemokratin använt sig av metoden att via partibok eller kontakter styra det offentliga Sverige utanför kanslihus och riksdag – alltså även universitetsvärlden. Om detta har politiskt korrekta medier varit tysta. Under åren har således en enorm makt utövats av formellt opolitiska uppdragstagare, såväl över universitet som andra samhällspolitiska områden. Det är denna tystnad som är den stora skandalen. Det som händer nu är närmast en bagatell.

Viktigt är också att förstå vad ”akademisk frihet” innebär. I grunden rör det sig om den enskilda forskaren och lärarens frihet att tänka, skriva och tala som han eller hon vill (inom brottsbalkens gränser). I vilken mån personer i ledande befattningar ska omfattas av denna frihet är högst oklart. Att dessa – då de utes av samhället – skulle ha något slags brett skydd för sina uppdrag har knappast något med vetenskaplig frihet att göra. De bedriver ju ingen forskning, tack och lov! Friheten skulle ju i så fall betyda att det ges skydd åt politiker och politruker, som inte har mycket med forskning och ett öppet samtal att göra.

Torsten Sandström