Sverige har köpt EU i säcken. Unionen utvecklas för varje månad till en allt mäktigare hydra. Häromdagen var det tal om storskalig avlyssning av internetmeddelanden (se tidigare blogg). Igår meddelades att EU ska bestämma människors arbetstider för bland annat vårdpersonal och brandmän (omkring en miljon svenskar). Ingen att dessa frågor har egentligen behov av central reglering från Bryssel. Men ändå maler det federala maskineriet vidare varje sekund. En ostoppbar politisk-byråkratisk process, tycks det, som till råga på allt leds av personer som tillhör medlemsnationernas politiska B-lag.

Det vi ser är tydliga steg i planekonomisk riktning. Storebror EU vet således alltid bäst. Den storskaliga avlyssningen av mejl och liknande meddelanden över internet förklaras med ett behov av att stoppa meddelanden om barnsex. Enbart denna krystade motivering visar hur illa den europeiska unionen är ute. Frågor om integritetsskydd och effektivitet måste vika då EU:s byråkrater vill att den egna apparatens makt ska öka.

Detta sker samtidigt som Wallenbergsfamiljens ledning kritiserar unionen för att inte klara av industrins och handelns utveckling i kampen med USA och Kina. Tacka för det! Den som bygger politisk makt över människor har inte tid för att koncentrera sig på de handelsfrågor som ursprungligen varit tanken bakom det som förr kallades EG, dvs en gemenskap för ekonomiskt samarbete. Nu gäller det politisk styrning av Europas nationer. Och Wallenbergarnas kritik är högst befogad. Att politisk styra nästan 30 nationer med olika språk, rätt, kultur och affärskompetens visar sig allt tydligare omöjligt. En rimlig nystart vore att försöka ena de splittrade medlemsnationerna i grunden och därefter börja om med frågor samverkan om handel och industri.

Vad gör EU då? Inte fattar man kloka beslut om att begränsa den politiska styrningen av Europas folk. I stället gasar EU på och satsar alltmer på detaljstyrning. Förvisso talas det om en huvudprincip om att EU-beslut måste tas på regional och lokal nivå. Men det är lika tomma ord som att barnsex ska stoppas genom att människors internettrafik ska kontrolleras och granskas.

Oron över AI:s utveckling – dvs den artificiella intelligensens vådor – är ingenting jämfört med den självspelande evighetsmaskin som EU alltmer liknar. I Bryssel finns sannerligen en samhällsfarlig maskin! Till denna skadliga apparat skickas bugande och väl avlönade svenska politiker av andra sorteringen. De borde enligt min mening i stället sitta inom lås på vatten och bröd.

Det mest skrämmande är hur medierna rapporterar. Förvisso framhålls i allmänhet problem med EU-förslagen. Men sedan rycker många ledarskribenter på axlarna. Ungefär som ett tecken på att det är inget att göra åt saken. Men syftet med EU var aldrig federalism. Då unionens ledning numera lanserar rader av överstatliga regler måste någon säga stopp. SvD:s ledarsida får normalt godkänt av mig. Men DN agerar som federalismens bästa vän. Och SR/SVT hänger i allmänhet på vänsterns tåg som går i socialismen riktning, dvs mer överstatlig planering från EU. Och vad den svenska regeringen vill verkar bara vara att säga ja för att slippa bråk. Läget är med andra ord allvarligt.

Torsten Sandström