Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

En splittrat folk går till val

Uncategorised Posted on sön, september 11, 2022 18:29:42

Timmarna innan vallokalerna stängs känns ödesmättade, även om det ytterst endast är fråga om vilken del av den politiska eliten som ska vinna över denna andra.

Det är uppenbart att svenska folket är kluvet politiskt sett. Den ena halvan, som under åtta år representerats av socialdemokratin och vänsterliberala, är allvarligt bidragsberoende. Resignerat röstar man grönrött. Något alternativ till fortsatt statliga bidragsförsörjning tycks man inte se. Och för många blir en övergång från bidrag till eget arbete helt enkelt olönsamt och motbjudande, även om bidragen inte erbjuder lyx.

Den andra halvan av nationens medborgare är de som betalar tunga skatter. ”Halvan” är egentligen inte korrekt, ty enbart omkring 15% av befolkningen betalar under sin livstid statlig inkomstskatt, dvs idag skatt på inkomster över 46.200 kr i månaden. De betalar sammanlagt 55 miljarder kronor per år. Härtill kommer att det normalt är denna grupp som betalar skatter på kapitalinkomster, på totalt omkr 340 miljarder per år. Men moms och kommunalskatt betalar förstås alla. Härtill kommer att arbetsgivaravgift på utbetald lön erläggs av nationens arbetsgivare, för samtliga löntagare, dvs sammanlagt 2000 miljarder kr (inklusive moms mm).

Hursomhelst kan man förenklat tala om en närande och en tärande del av befolkningen. Enligt demokratins spelregler har Riksdagen rätt att beskatta medborgarna och även att beskatta dem olika. Jag tror många svenskar i grunden tycker att de välbärgade ska betala en större skattebörda. Men jag tror också att flertalet svenskar ogillar att socialdemokratin utlovar höjda bidrag till icke arbetande månaden före en valrörelse, medan man utan preciseringar varslar om en opreciserad skattehöjning för den närande delen av befolkningen. Röstköp inför val har blivit socialdemokratins maktinstrument nummer två, efter en listigt uträknade kontroll över nationens medier genom svärmar av vänsterjournalister (och förstås bidrag till medierna).

I årets valrörelse ser vi ånyo dessa mekanismer i spel, dvs röstköp och bidrag från mediernas politiska språkrör. Detta talar för fortsatt regeringsmakt för S-partiet efter dagens val. Men å andra sidan drabbas större delen av det svenska folket just nu av höga kostnadsökningar som delvis beror på samma partis misshushållning avseende nedlagd kärnkraft och höga energiskatter. Det splittrade folket kommer inte att enas vid valurnorna. Men kanske kommer S-regeringens misshushållning att fälla avgörandet ikväll, så att en ny blågul regering ser dagens ljus. Det hoppas jag förstås.

Ifall en blågul regering kommer att klara nationens problem återstår att se. Jag väntar mig att en eventuell ny regering lanserar en diger lister av strategiska reformer. Om detta har jag länge bloggat. Utan tuffa reformer har nationen snart tillbaka det röstköpande S-partiet och dess mediala proselyter vid rodret för regeringsskutan.

Torsten SandströmDom som ”inte såg det komma”…

Uncategorised Posted on sön, september 11, 2022 03:16:12

Statsminister Stefan Löfvens ord kommer förmodligen att bli klassiska. Vänsterns politiker såg inte kriserna kring kärnkraftsnedläggningar, coronadödlighet och klanvåld komma. Den politiska ledningen agerade blint.

Det ryktas i dagarna om ett högt deltagande i dagens val. Ska det förklaras genom att folket sluter upp bakom socialdemokratin, som enligt min mening länge agerat blint och maktfullkomligt? I det politiskt märkliga och medialt enkelriktade Sverige är denna tolkning inte alls omöjlig. Men jag som är demokrat och skeptiker tror inte att denna slutsats är rimligast.

Enligt min mening bör den svenska väljarkåren äntligen ha förstått konsekvenserna av politiker som – liksom Stefan Löfven och Magdalena Andersson – inte ser sanningen i vitögat. Ett möjligt högt valdeltagande är kanske en protest? Och i så fall en lycklig och demokratisk sådan. Folket bör såvitt jag förstår vara trött över en inkompetent svensk vänsterpolitik som länge har skapat svåra och kostsamma problem för nationen.

I så fall kommer svenska vänstermedier att gråta floder över det man gärna kallar auktoritär populism. Enligt min mening är detta en helt felaktig analys. Den svenska krisen – är liksom den i USA – självförvållad. Det rör sig om att vänsterliberala yrkespolitiker länge – och egoistiskt – missbrukat demokratins spelregler. Och att medierna agerat som deras politiska språkrör. Alltså om PK-samhällets farliga mekanismer.

Torsten SandströmSandströms nya ordlista

Uncategorised Posted on sön, september 11, 2022 02:46:21

Min avsikt är att på sikt bygga upp en nysvenska ordlista. Här några första vanliga ord från vardagen:

JOURNALIST Politiskt språkrör

TIPPNINGSPUNKT Hasardföretag, casino

SOPSTATION Tippningspunkt

SÄKERSTÄLLA Försöka

INVASIV ART Människa

MILJÖPARTIST Klimattaliban

VÄNSTERINRIKTAD Oberoende liberal

SÄNGVÄTARE Statsvetare

VI SOM INTE SÅG DET KOMMA. Vänsterns politiker och sympatisörer