Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Varför lyfter SvD ständigt vänsterfrågor?

Uncategorised Posted on mån, juli 11, 2022 12:21:21

Högst upp på SvD :s nätversion idag finns en artikel där Svenska Freds får tala ut. Rubriken talar om att folk är frustrerade öven den svenska Natoanslutningen.

Det är möjligt att åtskilliga människor är besvikna. Men det är till allra största delen vänsterväljare. Alltså människor som i åratal av sossarna fått höra hur dåligt ett medlemskap i NATO är. Inte undra på att de är upphetsade nu!

Men den viktiga frågan rör varför SvD – som kallar sig oberoende moderat/konservativ – ska prioritera detta ämne som rör åsikter hos en minoritet på vänsterkanten, dvs personer som hamnat fel. Jag är nog inte ensam över att höja på ögonbrynen över SvD:s värdering av nyheter. Egentligen är det ingen nyhet, utan åsiksförmedling från Svenska Freds sida. Men varför släppa fram denna inpiskade vänsterbastion i SvD:s spalter någon månad före höstens val?

Svaret är självklart. Frånsett ledarsidan styrs SvD av journalister till vänster. Det är alltså skribenter som väljer att skriva om de värderingar som de själva gillar. Journalisterna gör detta i stället för att kritisera sossarna för att de under loppet av ett kvartal ändrat åsikt från först att en NATO anslutning verkar instabiliserande till därefter den motsatta åsikten, dvs att en NATO-ansökan ska ske.

Man brukar tala om medierna som tredje statsmakt, med uppgift att kritisera och kontrollera landets politiker. Den funktionen saknas numera i vårt land i huvudsak. Här styr socialister av olika schatteringar landets medier. Inte undra på att svensk politik under decennier drabbats av törnrosasömn. Landet har blivit en enda enkelriktad motorväg för vänsteråsikter.

Ytterligare n förklaring finns till SvD-eländet. Tidningen uppbär årligen omkring 40 miljoner kronor i presstöd. Beloppet motsvarar i grova drag den vinst som SvD-bolaget lämnar till sina ägare. För att i framtiden rädda fortsatta bidrag måste tidningen givetvis gå vänstern till mötes.

Den svenska statsapparaten under sossarna styr alltså nationen på ett raffinerat vis. Först köper man såväl tidningar som SR/SVT med skattepengar. Sedan köpa man väljare genom olika statsbidrag. Och slutligen verkställs politisk propagandan genom vänsterns journalister. Att landets statsvetare dessutom kniper käft om sossarnas politiska hajbur gör utvecklingen än mörkare.

Torsten SandströmFria luncher och den politiska klassen

Uncategorised Posted on mån, juli 11, 2022 08:51:17

För en vecka sedan sade finansminister Mikael Damberg i en intervju i SvD att ”det inte finns några gratisluncher”. Uttrycket gratislunch har framför allt gjorts känt genom nationalekonomen Milton Friedman. Det tog sikte på löften eller krav på politiska bidrag, som i slutändan måste betalas av någon annan än gästen. Dvs av det offentliga eller närmare bestämt av någon inom befolkningen som betalar skatt.

Jag måste säga att det är tragikomiskt att höra en finansminister från sossarna tala om att det inte finns några gratisluncher. Alla vet förstås att statens utgifter måste betalas och att pengarna måste lämna ett statligt konto för att bekosta utgiften. Om alla medborgare betalar lika mycket skatt – och får lika stor bidrag – finns förstås inga fria luncher.

Men i sossarnas samhälle är det ju alls inte så. Förvisso betalar alla moms. Men enbart var tionde svensk betalar statlig inkomstskatt. Det är denna miljon svenskar som bär den tyngsta skattebördan i Sverige. Det rör sig om alla svenskar som tjänar mer än drygt 45.000 kronor i månaden. Det är denna grupp som huvudsakligen står för fria luncher till den stora mängden svenskar som mottar bidrag av olika slag. I mottagargruppen finns alltså några miljoner lunchätare, av vilka flertalet röstar på sossarna. Så visst finns det måltider som är fria för den som äter på bidrag!

Man kan förenklat säga att socialdemokratins credo just är att servera fri mat, liksom brödransoner delades ut till antikens romare. I såväl dåtidens Rom som nutidens Sverige fixar makthavarna bröd och annat till sämre bemedlade för att få deras röster i kommande val.

Milton Friedman pekade på att offentliga utgifter alltid måste betalas av någon. Självfallet visste han att många av det offentliga fick bidrag som betalades av andra. Friedman var en vän av låga skatter och färre bidrag. Det intressanta är att Mikael Damberg däremot har helt omvända mål.: höga skatter och höga bidrag. Damberg använder alltså gratis-lunch-metaforen för att höja skatterna! I intervjun rörde det sig om att försvarets ökade kostnader naturligtvis måste betalas. Men han knystar inte om att vissa av landets pensionärer samtidigt utlovats 1.000 kronor mer i månaden från och med valdagen i september. Många av mottagarna har inte betalat en enda krona i inkomstskatt någonsin. Dambergs löfte räcker minsann till flera fria luncher per månad för dem.

För den politiska klass, som själv under hela sitt liv försörjts genom bidrag från staten blir det förstås ointressant att tala om mottagarna av lunchpengar gjort rätt för sig. För eliten gäller det att se till så att staten kan håva in tillräckligt med pengar från folket för att stå för kalaset, alltså för såväl bidragstagarnas som klassens egen fest. Dambergs snack om gratis luncher är just bara – skitsnack. Syftet är att ytterligare höja skatterna för dem som redan betalar inkomstskatt, så att Damberg och hans polare kan sitta kvar på regeringen taburetter.

Torsten Sandström