Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

En kommunistisk kurd bestämmer svensk politik mot Turkiet

Uncategorised Posted on tis, juni 07, 2022 15:28:08
Enkelriktat åt vänster! Wikimedia.

Dagens blogg ska bli kort. Men budskapet är tungt. Socialdemokratins krav på makt över det svenska samhället saknar gränser. Då ett historiskt viktigt avtal med NATO hänger på Turkiets godkännande godtar S-partiet stöd från en kurdisk fiende till Erdogan för att klamra sig fast vid regeringsmakten i orubbat bo.

Vem kan vara stolt över en sådan statsminister och regering? Ett politiskt parti som använder statens framtid som spelplan för överenskommelser som enbart ska säkra socialdemokratins egna politiska intressen.

Torsten SandströmVem kan stoppa galaxens förändring?

Uncategorised Posted on tis, juni 07, 2022 14:51:10

Häromkvällen agerade som vanligt Erika Bjerström FN-predikant i SVT. Hon förmedlar på så vis den s-märkta FN-chefens herdebrev till sin församling, ett evangelium som osar både eld, rök och översvämningar. Allt på grund av en enda sak: människans utsläpp av CO2.

Att några andra alternativa eller bidragande förklaringar kan finnas till olika väderfenomen är något som helt saknas i såväl FN:s som Bjerströms katekes. Väder växlar som bekant ständigt och klimatet måste rimligtvis inte bara styras av CO2 , utan också av skeenden uppe i rymden, dvs på grund av händelser i solsystemet samt i vår galax, Vintergatan.

Genom sina otaliga flygresor – med onödiga CO2-utsläpp – rapporterar Bjerström denna kväll från Svalbard om skeenden som hon lika väl kan skaffa sig kunskaper om hemifrån via tidskrifter, teve eller internet. Bara genom ett förnuftigt funderande skulle hon kunna komma avsevärt längre. Men sådana tankar blir ju inte så tillspetsat kontrastfyllda som bilden av en kritvit fjällräv mot bakgrund av en stenig strand där isen smält. SVT:s förmedling av det lidande helgonet Bjerström tycks kräva en sådan tårdrypande bild. Det gäller ju att skrämma folk till nästa bönemöte på Rapport eller Aktuellt. Den påstådda temperaturhöjningen på Svalbard var stor enligt SVT, men knappast större än den i SVT-studion på Östermalm.

Till saken hör att Bjerström lyckats finna en skäggig svensk apostel på Svalbard som kan tala om hur illa det är där. ”Vi förlorar en del av världsarvet” säger denna lidande jesusfigur från Longyearbyen.

Min undran är om inte Jordens klimat alltid fluktuerat och då beroende på skeenden inom galaxen? Bergkedjor har till och med höjt sig så att fossila skelett från valar idag finns inuti berget högt uppe i Anderna. Och som bekant har värmeperioder växlat med istider. Vilka skäggiga istidsmänniskor klagade för 10.000 år sedan över avsmältningen i Sverige och det världsarv som försvann? Liksom idag var sannolikt några människor glada över ökad värme, medan folk på annat håll sannolikt upplevde annat. Man tog förmodligen förändringarna med jämnmod. Vad vet jag?

Dagens klimatapostlar bygger sin makt över människor på skräck. På så vis ska FN få in mer pengar och mer att bestämma om. Folk ska skrämmas att gå i FN:s ledband – kosta vad det vill i pengar och oförnuft. Ingenting är bättre för FN än upphetsade berättelser om hur miljön förändras, vilket den i grova drag ständigt gjort sedan planeten Jordens tillkomst. Men förändring är något som de kortsynta klimataktivisterna inte vill förstå. För dem ska alla arter bevaras och inga nya tycks kunna uppkomma. Idealet verkar vara ett enda stort museum av bevarad dåtid från 1800-talet, trots att många vet att fossil berättar om tidigare död och nya arters uppkomst. I Bjerströms följe samma tevekväll klagade för övrigt en annan SVT-profet om en invasiv buskart som ovillkorligen måste utrotas! Ty den hotade friden i klimataktivisternas tvåhundraåriga sörgårdsparadis. Man kan bli trött för mindre.

Jag är för ett förnuftigt värnande av miljön. En balanserad slutsats är färre gifter och mindre förbränning av olja/gas, men mycket mer av kärnkraft så att vi får el till allt som nu planeras för eldrift. Därför är det trist att behöva uppleva hur enögda klimatskräckens aktivister är. Ännu värre är det att skåda hur SVT ger plats åt Bjerström och hennes skäggiga vittne från Grönlandshavet. SVT ska ju enligt lag rapportera sakligt och politiskt oberoende. Då krävs det balans, dvs tankeverksamhet, studier och kunskapsteori, så att skeenden sätts in i korrekta större vetenskapliga sammanhang. I så fall duger förstås inte Bjerströms snuttkurser från en journalistutbildning samt i övrigt år av politik inom miljörörelse och medier. Jag undrar om Bjerström ens läst den svenska meterologiprofessorn Lennart Bengtssons bok ”Vad händer med klimatet?”. Eller åtminstone denna mer populära text av hans hand i i tidskriften Kvartal, där han torrt konstaterar ”att undergången inte är nära”: https://kvartal.se/artiklar/undergangen-ar-inte-nara/

Tillsammans med FN – samt Jesus från Svalbard – tror sig Bjerström kunna försöka stoppa galaxens utveckling! Allt detta på tevetittarnas bekostnad och fördärvelse. Genom att enögt fokusera på CO2. Hej och hå!

Torsten Sandström