Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Sossarna driver valrörelse med dina och mina skattepengar

Uncategorised Posted on mån, maj 30, 2022 17:49:31

Socialdemokratins ovana att utnyttja statens – eller skattebetalarnas -pengar för partiets egen propaganda är stötande. Nu tänker jag inte på köp av röster med statsbidrag. På ett utstuderat vis slösas medel just nu – inför höstens valrörelse – på ett stort propagandajippo, som kallas Stockholm +50. Än en gång plockas nationalhelgonet Palme fram i ett försök att visa hur goda och förutseende de svenska sossarna har varit sedan 1972 och fram till idag vid hanteringen av miljö och klimat (precis som det senare begreppet rörande atmosfären och rymden ligger under lagstiftningen). Liksom i sovjetiska propagandaskrifter tonar med andra ord sossarnas ledare fram som ytterst kloka och framåtblickande ideologer (i Sovjet skrevs samma saker ständigt om Lenin och Stalin).

Till detta kostsamma skryt- och valmöte har alla partiets demagoger nu kallats fram. Igår fick historikern Sverker Sörlin en lång och glorifierande text i denna anda publicerad i DN under den förhärligande rubriken ”Så blev Stockholm en världsstad i kampen mot miljöförstörelsen”. Till saken hör att han arvoderas frikostigt av staten för att på olika vis framföra sossarnas linje i en rad vetenskapliga sammanhang. Bland annat i det Klimatpolitiska rådet, som förstås kallar sig ett ”oberoende expertorgan”. Han är verkligen en lojal partiarbetare, modell S.

Till mötet har således kallats alla S-rörelsen hel- och halvgudar från när och fjärran. En självskriven ceremonimästare är FN-chefen, som givetvis kommer att läsa upp ett nytt svavelosande skräckevangelium till församlingen i Stockholm. Amen!

Det som irriterar mig mest – frånsett slöseriet med mina och dina pengar på ett S-politiskt jippo – är just hur svenska politiker fått klimatfrågan avpolitiserad och hur de kan beskriva den som en vetenskaplig sanning som inte kan ifrågasättas. Jag menar att mediernas anpassning till FN:s ord – det som kallas ett sanningsbudskap – rör sig om stor naivitet. Man tror att en organisation som FN inte sysslar med politik.

Jag ifrågasätter inte att CO2 kan ha betydelse för planetens uppvärmning, men varken omfattningen eller tajmingen är fastställd. Dessutom kan bidragande förklaringar finnas inom vårt solsystem och galaxen. Men för FN, politikerna och medierna finns inga reservationer. Inte ens den minsta! Förklaringen är självklar. Det rör sig om en politisk ambition att genom FN-organisationen erövra makt över världssamfundet. Just detta maktövertagande är något som sossar länge önskat och jobbat hårt för. I detta perspektiv ska Stockholm +50 ses, även om historikern Sörlin inte vill erkänna detta.

FN framstår därför som ett projekt som den internationella socialdemokratin odlar. Här sysselsätts tusentals sociallister. FN-chefen – den högste predikanten i Stockholm +50 – är förstås gammal sosse från Portugal (fd statsminister).

Att FN bedriver politik syns i dagarna genom en annan känd sosses agerande i Kina, nämligen Michelle Bachelet, fd statsminister i Chile och nu FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Trots Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang har hon på plats i Kina undvikit att kritisera stormakten. Det sammanhänger förstås med politik. Med andra ord om FN:s maktställning i och utanför Kina. Inte heller här passar kritiska ord FN:s agenda.

Därför bekymrar FN mig rejält. Jag är givetvis för fredliga lösningar. Men alla politiska kort måste upp på bordet och göras tydliga. Flera tunga västerländska stater är tveksamma eller fientliga till FN, alla minns säkert Donald Trump. Detta ointresse – eller vakuum – har världens socialister utnyttjat. De tillåts på så vis driva dold partipolitik inom FN:s ramar, på din och min bekostnad.

Jag menar att dessa fakta måste upp bordet. Veckans bönemöte i Stockholm är ett lämpligt tillfälle att peka på hur sossar använder FN som murbräcka för sina egna ambitioner för hegemoni. Därför måste den svenska borgerligheten markera mot förheligandet av FN! Syna i stället organisationens politik. Det finns gott om bevis för mygel, slöseri, korruption osv. Så sluta att krama FN som organisation – det är fredens ord som ska odlas! Bidra åtminstone till att förändra FN genom kraftig kritik! Och se för sjutton till att andra än sossar utnämns som chefer inom FN!

Torsten Sandström

PS! S-partiets användning av dina och mina pengar för sina egna politiska affärer belyses i SvD 31/5. Statsministerns nya statssekreterare – en gammal sosse som blivit ambassadör i Chile – har nyligen värvats till det nya jobbet i på Rosenbad genom att UD gett hans hustru ett icke utannonserats jobb med goda villkor för henne och barnen. DS

Please follow and like us:


Vad vill egentligen SvD rörande NATO?

Uncategorised Posted on mån, maj 30, 2022 14:37:09

På dagens ledarsida i SvD skriver den annars läsvärda krönikören Lena Andersson att Sverige måste ta tillbaka sin ansökan om inträde i NATO. Motiveringen är att nationen inte ska kröka rygg för Turkiet. Det hon säger är ju inte klokt. Hennes slutsats innebär ju att vi kröker rygg för Ryssland.

När Sverige väl valt färdväg mot NATO – efter alltför många års tvekan – så släpper SvD, av alla tidningar, således fram ett krav på reträtt. Bara för Turkiets reaktion. Precis som om Erdogan åsikt skulle vara okänd för initierade svenskar. Andersson måste leva i en slags liberal skuggvärld där snabba beslut är nödvändiga även om Sveriges frihet skulle kunna vara hotad genom ett ryskt anfall. Där sitter hon vid sitt skrivbord och ropar på en reträtt efter bara några veckor efter en svensk inträdesansökan. Man får ett intryck av att hon ännu inte vuxit ur studentpolitikens svärmiska växlingar…

Ifall det är är en ledare som talar för SvD eller en personlig åsiktsförklaring är oklart, som tidningssidan ser ut. Men likafullt är det ett tecken på att Schibstedts grepp över tidningen kraftigt är i tilltagande. Genom åsikter som är mer vänsterliberala än moderata vill Schibstedt värva fler läsare. Innebörden är att tidningens officiella profil som ”obunden moderat” är hotad. Moderaterna har länge med all rätt drivit frågan om en anslutning till NATO. Men så plötsligt släpper ledarredaktionen fram denna dolkstöt, från en person som knappast kan kallas varken konservativ eller moderat.

Enligt min mening är det som sker ett exempel på en tilltagande enkelriktning i den svenska åsiktskorridoren, dvs något som utgör ett allvarligt hot mot svensk demokrati. Vänsterliberala åsikter har närmast 100-procentigt tolkningsföreträde. Och nu släpper ledarredaktionen lös en virrig fritänkare i en för nationen så viktig fråga. Jag tror jag tuppar av!

Det förnuftiga samtalet är med andra ord hotat i grunden. Och detta i en nationella säkerhetsfråga, som ryssarna noga följer. Okej att Putin har fullt upp i Ukraina. Men det är ändå oförsvarligt från SvD:s ledarredaktion att öppna sina spalter för en så bisarr ståndpunkt som att den svenska NATO-ansökan måste dras tillbaka efter två veckor.

Torsten Sandström

Please follow and like us: