Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Mediernas klimatdagis

Uncategorised Posted on tis, december 10, 2019 16:56:28
Fy den som ifrågasätter mediernas konstruktion av ikonen Greta!

I stället för att med vetenskaplig noggrannhet, tydlighet och vidsyn rapportera om klimatfrågan så föser västvärldens medier framför sig en flock med barn och ungdomar, under ledning av Greta T. Deras kunskaps- och samtalsnivå dikterar alltså den strida mediala kampanj som pågår.

Det är klart att ungdomens röst måste höras. Men få skulle ersätta Sveriges Riksdag med fritisungdomar (även om skillnaden i svensk politik kanske inte skulle märkas så värst).

Problemet är att det finns en rad vetenskapligt väl underbyggda åsikter för och mot CO2 som orsak till uppvärmningen och avsmältningen. Av naturvetarna bakom denna forskning hörs endast hälften, dvs de som säger det som FN önskar för att bygga under sin ställning som frälsare av Jordens folk. Den tvivlande andra gruppen stängs helt ute från all uppmärksamhet i de etablerade medierna. Men till och med de forskare som hörs har nyanser och gör reservationer i sin sin syn på CO2. Alla sådana preciseringar utelämnas också i tidningarnas, radions och tevens rapportering.

Däremot syns och hörs ständigt Greta T:s förnumstiga dagiskör. Ena dagen är det världsledare som inte tar sitt ansvar – how dare you! Andra dagen måste världens urfolk räddas från klimattsunamin. Tredje dagen läxas norska staten upp i hätska ordalag av mediernas egentillverkade kelgris Greta. Osv.

Är det inte hög tid att lyfta klimadebatten upp från dagis och lågstadiet till de vuxna experternas nivå? Det är dags att rapportera om forskare som samlar och analyserar mätdata från himmelens sfärer – om gasbildning och solstrålning. En fördjupad diskussion för och mot CO2 som förklaring till uppvärmningen måste till omgående. Frågan är avgörande för mänsklighetens förtroende för etablerade medier världen runt. Och för tilltron till nationella politiker, som utan närmare analys hoppat på FN:s tåg mot världsherravälde. Och inte minst har saken betydelse för globens alla skattebetalare som riskerar att få se sina skattepengar förslösas.

Greta säger upprört till närvarande journalister och politiker: ”hur kan ni höra detta utan att känna panik”. Jag kan förstå hennes reaktion. Ty hon har länge matats med mediernas och IPCC vinklade budskap om CO2. Epistlar som är avsedda att skrämma människor till handling. Om Greta i stället lyssnat till de många naturvetare som säger att forskningsläget är oklart rörande CO2:s betydelse hade hon säker känt sig lugnare. Men vips hade ikonen Greta gått upp i rök. Och Greta hade besviken återbördats till skolbänken.VARNING!

Uncategorised Posted on tis, december 10, 2019 11:37:59

Varje dag uttalar sig så kallade ”klimatforskare” i medierna. Nästan alla blåser under en klimatkris pga utsläpp av växthusgaser. På senare år har jag börjat kolla upp vilken bakgrund de intervjuade personerna har. Det visar sig att klimatforskning i medierna – som annars ordar så mycket om ”fake news” – kan omfatta mycket.

De som forskar om rymd, lufthav, temperaturer, solens strålning och liknande hårda data kallas på universiteten ”naturvetare”. Deras data kan prövas genom nya mätningar eller experiment. Självklart ska vi lyssna på vad dessa forskare säger och skriver om klimatet. Men alltid med en kritisk eftertanke. Historien lär oss att politik och religion har påverkat forskarnas syn på exv solen och jorden. Och idag har FN en tydlig politisk agenda att peka ut CO2 som boven.

Däremot måste man ta uttalande av så kallade ”samhällsvetare” – dvs teologer, humanister, jurister mfl – med en nypa salt. De sysslar inte med mätningar som kan upprepas och på så vis kollas. De studerar mjukare data – i allmänhet texter som andra skrivit eller enkätundersökningar som de själva gjort. Här finns stor risk för politisk vinkling. Många som uttalar sig om CO2 tillhör faktiskt denna grupp. Evx professorer som sysslar me det som kallas klimatpolitik. Dvs studier av hur samhället förhåller sig till CO2. Det är frågor som ligger nära den rena politiken.

Min bild är att många – kanske flertalet – av de som intervjuas i medierna närmast tillhör den senare kretsen. Rockström är exv lantbruksforskare. Han och många andra som kallar sig ”miljöforskare” sysslar förvisso med naturen, men inte med vetenskapliga studier av solen, rymden eller lufthavet ovan jorden. De undersöker vanligtvis konsekvenserna av ett varmare klimat. Ändå uttalar sig många av dem i frågan om varför klimatet blivit varmare. Svaret på den senare fråga är naturvetenskap om klimatet, som nyss nämnts.

Bland de senare äkta klimatvetarna råder det oenighet om orsakerna till uppvärmningen. En grupp anser att CO2 är huvudorsaken. En annan grupp menar att forskningsläget är så oklart att det inte går att svara på frågan om CO2 eller solstrålning (naturliga förändringar) är orsaken. Här samlas omkring 700 forskare inom CLINTEL.

Jag, som alltså inte är naturvetare, utan rättsvetare har sympati för det senare ställningstagandet. Mitt val baseras på vetenskapsteori. Ifall osäkerhet råder – och uppfattningen om oklarhet har stöd av många forskare – bör jag inta en avvaktande inställning. Detta gör jag trots att klimatskepsis blivit ett skällsord i politikernas munnar och i medierna. Det är bedrövligt. Men tyvärr sant.Feministernas övertramp

Uncategorised Posted on tis, december 10, 2019 09:26:57

Juridikens kvarnar mal. Nu har två feministprojekt fått tummen ned. Dels Cissi Wallin, som av någon anledning kallas medieprofil. Dels SVT- reportaget om en svensk sångerska som påstods ha misshandlats till döds av en skådespelare. Det är bra att smutsen slängs på soptippen.

Samtidigt visar många journalistiska reportage om de båda rättsfallen att vänsterfeministerna fullständigt dominerar mediernas scen. De har sååå svårt att sjunga ut om att Wallin begått ett allvarligt brott då hon i sociala medier basunerat ut att hon för länge sedan (fem år före anmälan om brott) blivit våldtagen (rättsapparaten säger att någon våldtäkt öht inte skett – inom femårsfristen har Wallin för övrigt mejlat kärleksfulla budskap till våldtäktsmannen in spe). Det om hänt är omöjligen ett övergrepp i Me too`s namn. Det är just det rättsavgörandena gäller, dvs att markera gränser.

Medierna har ett ansvar att hålla feministmaffian inom de egna leden i strama tyglar. De ser nämligen precis vad de vill. Problemet är bara att de ges en plattform att föra fram sin trosuppfattning så att den syns och hörs över hela landet. Och i SR/SVT sker det till råga på allt med dina och mina pengar.