Som bloggare är det förstås tillåtet att tala i egen sak. Därför flaggar jag idag för min senaste bok, som utkommit i dagarna. Är du intresserad av mer information, så kolla Norstedts juridik, Adlibris, Bokus mfl.

Förmögenhetsrätten rör regler om omsättning av saker (exv varor) och tjänster via kontrakt. Det som främst förefaller nytt i boken är tvärgången, dvs den samlade behandlingen av de många gemensamma regler som löper genom flera avtalstyper. Nytt är även en realistisk styckning av kontraktsreglerna utifrån deras effekt, dvs deras rättsverkningar i verkligheten, såsom efter prestationernas objekt, subjekt samt verkan i tiden och rummet.

Jag är övertygad om att kontraktsrätten blir enklare att förstå på så vis. En mer samlad bild uppstår av regelproblem som framstår som konkreta.

Torsten Sandström
2018-02-21

Please follow and like us: