Läsaren av min blogg har kanske har reagerat över att jag använt detta ord på Mp: s ledare. Men jag har noga tänkt på saken. Min förklaring är att partiet argumenterar som om inga alternativ finns till dess politik. Deras tal hörs som den nyfrälstes, som jag har viss erfarenhet av sedan mina gymnasieår i Jönköping på 1960-talet. De teser som IPCC spikat upp på FN:s port är heliga för Mp-folket. Trots att tolkningen ger stort utrymme för olika politiska lösningar. Men för Mp finns bara en – den rätta vägen. Alla oliktänkande ses som förtappade dumhuvuden som inte förstår sitt eget bästa.

Till detta kommer ett annat skäl. I gårdagens partiledardebatt på TV4 framträdde Märta Stenevi som en person som går i talibanernas fotspår. Med en förhäxad blick rabblade hon leende partier ur IPCC/FN:s katekes. Ingen av de närvarande partiledaren hade förstått något om hur miljön ska hanteras, sade hon rakt på. Hela hennes person var den frälstes. Enda skillnaden mot talibanerna var den hypermoderna och dyrbara klädseln, utan burka.

Jag ryser. En person som inte förstår att nationell politik är kompromissernas konst ska inte syssla med just politik. Och att sossarna länge regerat med talibaner är en skam för landet. Och en ytterst tung börda för folket och skattebetalarna.

Torsten Sandström

Please follow and like us: