I en blogg häromdagen följde jag upp Peter Springares kritik i Bulletin mot ledningen av den svenska polisen. Nu börjar flödet av egendomliga nyheter peka på att mörkläggning och eventuella skandaler ägt rum i polisens allra högsta topp och kanske även i justitiedepartementet under sossetid.

En av de högsta cheferna, Mats Löfving, har anställt Linda Staaf på en polisiär toppost under honom själv. Staafs meriter var dock ekonomiska, närmast som revisor. Nu skulle hon däremot syssla med operativt arbete högt upp i nom polisen. Bakgrunden tycks vara någon form av romans mellan de tu. Men den utvecklades inte som Löfving förmodligen tycks ha hoppats. Staaf har nämligen blivit partner till Sveriges ÖB Mikael Bydén, som lämpligtvis nu begärt skilsmässa från sin dåvarande hustru.

Dessförinnan har Staaf uppenbarligen anmält Löfving för oönskade påtryckningar. Enligt Expressen förefaller två polisanmälningar ha skett om olämpligt närmande från Löfvings sida gentemot Staaf. En om ”olämplig fridskränkning” från 2021 och en tidigare från 2020 om misshandel, om man ska tro uppgifter i Expressen den 9/12 och i Bulletin den 10/12. Samtliga polisutredningar har lagts ned. Högste polischefen Anders Tornberg säger att man följt gällande regler avseende anmälningarna mot hans närmaste man, Löfving. Till saken hör att Staaf enligt tidningsuppgifter flyttats till ett jobb på Justitiedepartementet.

Enligt min mening tyder det som inträffat på en röta i toppen av det svenska rättsväsendet. Ett säkerhetsklassat toppjobb inom riket har tillsatts av en som det tycks jävig Löfving. Hur Löfving behandlat Staaf – som han uppvaktat – är oklart, men av anmälningarna från den senare bör han ha agerat olämpligt inte bara som person utan också som chef. Staafs nya relation med ÖB utvidgar säkerhetsproblematiken kraftigt. Två olika säkerhetschefer på rikets högsta nivå faller i varandras armar. Att hon flyttats till Justitiedepartementet kan tyda på detta. Departementet ”räddar” så att säga ÖB:s och Staafs positioner. De nedlagda polisutredningarna ifrågasätter om mörkläggning skett i syfte att rädda polisledningens ansikte. Det finns mer att sätta ifråga i denna soppa, värdig en teveserie.

Det vi ser är en härva som får Vilhelm Moberg att vända sig i sin grav. En röta högst upp i polisledningen, med förgrening till försvarsmakt och statsdepartement. Och detta i en tid då utvecklingen av det grova våldet eskalerar och polisledningen kompetens sätts ifråga. Att det hela sker samtidigt som Bydén irriterar finska staten genom att kräva svenskt NATO-kommando över Östersjön är rena farsen.

Jag hoppas att detta resulterar i att polisen får en ny ledning, där hög rättslig kompetens återförs och politiska bossar (som Dan Eliasson) definitivt bannlyses. Polisen måste självfallet följa lagstiftningen och verka för rikets säkerhet. Polisledningen oberoende från regeringsmakten måste värnas och politiska tjänstetillsättningar förbjudas. Vidare ska den politiska nivån – departementen – givetvis inte verka för att mörklägga att höga chefer avseende rikets säkerhet umgås i kärlekens form utan att först ha klargjort detta med exv SÄPO. Även höga chefer kan förälska sig, men man kan kräva att de följer principer för rikets säkerhet.

Det vi ser är rättsröta på flera nivåer.

Torten Sandström

PS! Den 13/12 meddelades att Staaf är kvar som anställd hos polisen – jobbet hos Justitiedepartementet blir inte av.

Please follow and like us: