För trettio år sedan var det mediala samtalet i Sverige påtagligt öppet och mer försiktigt vad gäller opinionsbildning. Idag gäller däremot hela havet stormar. Svenska medier fungerar numera som propagandamaskiner.

Häromdagen upplät SvD sin debattsida åt en statsvetare, Victor Galaz, som hör och häpna jobbar för en miljökampsorganisation vid Stockholms universitet – en rörelse som arbetar under den föga pregnanta beteckningen Stockholm resilience Centre (så beskrivs vetenskap idag). Ändå väntar man sig ord från honom om miljö och klimatkris. Men mannen ifråga propagerar inte om den yttre miljön, utan pekar på en förestående flyktingskris som han extrapolerar ur de klimatvåndor som IPCC sprider som dimmor kring jordklotet. Därför ondgör sig författaren över Sveriges ambition att påtagligt sluta nationens gränser, som stått vidöppna länge och resulterar i omkring en miljon nyinflyttade de drygt senaste tio åren.

Till bilden hör att han talar om oro från sin ungdom som invandrare till Sverige då det i familjens brevlåda damp ned ett kuvert från Invandrarverket (med positivt besked märk väl). Här möter vi alltså en man med forskartitel, som uttalar sig från ett institutet som närmast avses syssla med skeenden i atmosfären. Till råga på allt skriver mannen om mänskliga rättigheter, dvs invandring, och gör det med tydliga ord om sin egen bakgrund som nyinflyttad till Sverige. Vilken subjektiv röra!

En sådan text hade inte SvD publicerat för ett antal decennier sedan. Men nu har tidningens dörrar vidöppnats för politisk propaganda. Mediernas ägare har lämnat fältet fritt till tyckande journalister och deras anhang. Nu gäller inte bara en diffus klimatkris. Utan även framkallade av ångest över en ny flyktingkris som påstås synas i fjärran..

Det är därför bra att den nya regeringen genom TIDÖ har framförhållning mot vänsterns sluga propaganda. Men mediernas ägare bär stort ansvar för sin undfallenhet vad gäller övergången från fakta- till åsiktsjournalistik.

Torsten Sandström

https://esvd.svd.se/p/svenska-dagbladet/2022-11-07/a/vem-ar-redo-for-den-nya-flyktingkrisen/1001/709333/33148761

Please follow and like us: