Kollade häromdagen på SVT:s Aktuellt. Där sitter två kvinnliga journalister och ojar sig över värmeböljan i England och Frankrike. Höga temperaturer berättas det om. Precis som om det aldrig skett tidigare. Dessutom talar Aktuellts meteorologer om att betydligt lägre temperaturer ska uppmätas i morgon över i stort sett hela Europa.

Alltså har det statsfinansierade SVT än en gång vilselett svenska folket. Det rör sig om att inte klargöra skillnaden mellan väder å ena sidan och klimat å den andra. Alla pålästa människor känner till skillnaden. Men svenska medier driver propaganda och nonchalerar den elementära klyftan mellan väder och klimat. Väder rör skeenden på veckoplanet. Klimat avser händelser på nivån mellan 20 till 30 år.

Uppvärmningen är en svårförklarlig företeelse. Det kan röra sig om CO2 som täpper till värmeutflödet från Jorden ut i atmosfären. men det kan också röra sig om ökad solinstrålning mot jorden, som är ett faktum enligt SMHI. Det finns även andra osäkerhetsmoment. Därför måste alla ta det lugnt och hålla tillbaka skräcken scenarier.

Det intressanta är att FN och IPCC odlar skräck av politiska skäl. Man tycker det är rimligt att hetsa dig och mig. Man menar att det kan hjälpa till att få oss att verka för politiska rörelser som baseras på kortsiktigt väder. FN driver därför stenhård politik för att försöka få kontroll över oss. Det gör man i stället för att i lugn och ro resonera för och mot orsakerna till den nuvarande temperaturhöjningen.

Det som sker är egentligen inte klokt. Det rör sig om propaganda eller manipulation av miljontals människor. Något mer ärliga människor menar att budskapet bärs upp av en försiktighetsprincip. Dvs att i värsta fall har FN rätt. Men i min värld är sådana resonemang humbug. I ett samhälle som baseras på vetenskap kan man inte tillåta skräcken worst case som grund för beslut som tenderar att bli allvarligt förhastade.

Det som skett häromdagen på SVT Aktuellt är alltså ännu ett exempel på nutidens svenska mediala propaganda. Den är till hundra procent politiskt grundad. I grunden beror den på en oförmåga att inte i lugn och ro se skillnaden mellan väder (på veckobasis) och klimatförändringar som rör sig på trettio års nivå. Igår skriade svenska medier om högsta temperatur i Målilla på 75 år. Alltså var det av någon anledning varmare då. Dvs före klimatskräcken och den påstådda CO2-stegringen.

Det är för djävligt att jag måste framhålla dagens budskap. Även ett barn – frånsett förstås Greta T – inser att väder och klimat är helt olika fenomen.

Torsten Sandström

Please follow and like us: