Inte frikort, utan rött kort till SVT! Wikimedia.

I svensk lag krävs att de medier som finansieras med statliga avgifter ska rapportera politiskt oberoende. Det vill säga så länge det finns tydligt skilda åsiktsriktningar i sakfrågor ska båda sidor ges utrymme. Att FN och IPCC gjort sitt val avseende CO2 innebär alltså inte att tystnad om alternativa förklaringar ska gälla. FN och IPCC:s val är inte 100% vetenskap, utan har tydliga politiska implikationer. Så länge omkring tusen meriterade forskare inom exv Clintel https://clintel.org är kritiska till IPCC:s teorier måste alltså emellanåt även denna sida komma till tals i de svenska statsmedierna. Det är alltså SVT:s förbannade skyldighet och inget annat.

Som bekant ger Erika Bjerströms rapportering i SVT bevis för total ensidighet. Intressant nog bestrider hon inte sina vinklade reportage, dvs att avvikande åsikter öht inte ges plats. Hon säger nämligen i en intervju i e-magasin följande:

”Skeptikerna anmäler hela tiden mina inslag till Granskningsnämnden. Men på SVT har vi bestämt oss för att inte bry oss så mycket om dem. Vi har ett utslag i nämnden som säger att vi inte behöver skapa något slags falsk balans genom att säga ‘å ena sidan och å andra sidan’ när det handlar om att klimatförändringarna är orsakade av människan eller att det pågår havsnivåhöjningar.”

https://www.e-magin.se/paper/jgnpsd5p/paper/1#/paper/jgnpsd5p/26

Hon menar med andra ord att Granskningsnämnden gett SVT och henne frikort avseende klimatförändringarnas orsaker. Påståendet är korkat, helt enkelt. Som journalist är hon lagligt skyldig att ta del av motsidans argument och i rimlig omfattning meddela publiken vad skiljelinjerna finns. En statlig nämnd har inte laglig kompetens att ge den typ av undantag som Bjerström påstår.

Bjerström agerar som en trosviss predikant för FN och IPCC. Den typen av journalister är inte ovanliga, men i statsmedierrna borde de vara förbjudna som lagens ord säger. Så är tyvärr inte fallet, än så länge. Det är tragikomiskt att ta del av Bjerströms intervjusvar ovan. Det är ett tecken på största journalistiska tankeoreda och naivitet. Att det är ett utslag en trång åsiktskorridor förändrar inte alls min bedömning.

Torsten Sandström

Please follow and like us: