Next stop for EU! Hopefully.

Något sent måste jag lyfta fram en viktig text som Tomas Undin från Teknikföretagen skrivit i SvD före jul 2021. Det är egentligen fråga om ett frontalangrepp på EU-konstruktionen. Detta med anledning av Kommissionens marsch mot en planerad ekonomi, en rörelse som nu styrs från Bryssel. Texten tar särskilt sikte på EU:s inblandning i staternas arbetsrättsliga reglering, framför allt ambitionen att reglera minimilöner.

Författaren menar att minimilönsfrågan faller under svensk rätt och organisationernas frihet att sluta avtal. Ingen tvekan kan råda om att konstaterandet är korrekt rättsligt sett. Men en EU-inställsam svensk regering hanterar rättsstaten ovarsamt. Och följden blir att kolossen vältrar sig fram över nästan hela Europa. I spåren upphör för svensk del viktiga delar av rättsordningen. Det gäller exv de gigantiska socialbidrag som Sverige tvingas betala till sydeuropas länder (även Frankrike förstås!) som misskött sina statsfinanser, genom att leva över sina tillgångar Även den sk taxonomin – dvs hållbarhetsdogmen. – tillhör EU:s dödsgrepp över svensk rätt. Flera hundra år gamla dammar med små kraftverk förstörs med hänvisning till att miljön hotas för fiskar, växter, djur och insekter. Dessutom ska svenska företag enligt EU tvingas anpassa sig till vänsterns politiskt korrekta ideal för könsfördelning, affärskultur och planekonomi. Det som sker är att en mer än hundraårigt svensk levnadsform körs över av vänsterradikala krafter inom unionen. Och att marknadshushållningen avrustas.

Alla som är intresserade av fri företagsamhet och fri lönebildning måste ta ställning i höstens riksdagsval! Frågan rör som sagt i grunden ett hot mot marknadsekonomins framtid i Europa och Sverige. Bakom stängda dörrar och närmast i tysthet – alltså utan bred svensk politisk diskussion – tas beslut med de allvarligaste verkningar.

Torsten Sandström

PS! Teknikföretagen har vägrat att ge mig texten för publicering, med hänvisning till SvD:s upphovsrätt. Det är märklig att organisationen säger stopp. Särskilt som Tomas Undins ord är av största vikt för organisationen själv och Sverige. DS.

https://esvd.svd.se/1001/svenska-dagbladet/477113/2021-12-15/24987669/regeringens-ja-kan-fa-allvarliga-konsekvenser

PS!PS! Jag vill påminna om att jag förespråkar en tidsbegränsad speciallagstiftning om minimilöner för nyanlända. Motiveringen är att staten kraftfullt måste verka för integration. Här fungerar dock LO och Regering som bromsklossar. DS.

Please follow and like us: