Bild: Wikimedia.

Det ryska statskontrollerade mediet Russia Today (RT) rapporterar att människors förtroende för demokratiska system avtar världen runt. Det är förstås önsketänkande. Men ändå finns det ett mått av oroande sanning, som avspeglas i USA där högerpopulisten Trump lyckats sätta demokratin på spel med stark uppbackning från folket. Även i Europa syns att antidemokratiska stämningar växer sig starka. Antivaxxarna och de Gula västarnas framgångar pekar på ett misstroende. Det gör också uppenbara strömningar på sociala medier mot etablissemanget.

Det är här man enligt min mening måste börja om man – liksom jag – önskar bevara svensk demokrati. Demokratin har nämligen ett inbyggt dilemma, något som Churchill och många andra redan påpekat. Röstköp via statsbidrag är en sådan svensk aktualitet modell S. Yrkespolitikernas ökade maktställning är en annan del av problematiken. Vidare måste de politiska partierna besinna sig. Att Trump vinner terräng sammanhänger inte bara med hans spekulativa populism. En viktig orsak är Demokratiska partiets ambition att låsa fast högt uppsatta medlemmar vid makten, i stil med fru Clinton, den evige partijobbaren Biden och hans inkvoterade impopulära vicepresident.

Därför menar jag att demokratins nutida problem delvis är självförvållat. De politiska partierna har inte förstått att man snarast måste gå kritikerna till mötes i syfte att vårda och rädda demokratin. I mina bloggar är detta ett återkommande tema. Med risk för att framstå som en tjatpelle menar jag att det gäller att jobba för personval framför partival. Vidare måste yrkespolitikernas makt motverkas genom rotationskrav i grundlag och partistadgar. Även öppningar för bestämmande folkomröstningar om förslag till lagstiftning är ett viktigt framtida mönster. Slutligen måste EU reformeras så att makten flyttas närmare nationerna och inte ytterligare till Bryssel.

Jag menar att problembilden är tämligen klar. Med andra ord måste den politiska eliten agera handfast för att rädda demokratin. Annars kommer det att gå åt skogen. Ingen kommer att bli gladare än Putin och Trump om naiva demokrativänner bara fortsätter sitt naiva race rakt in i väggen…

Torsten Sandström

Please follow and like us: