SVT eller husbondens röst. Wikimedia commons.

I lördagens SVT Rapport behandlade naiva journalister två varandra motsägande ämnen efter varandra, utan att. ens fundera över avvikelsen. Först en kritik av matsvinnet, som globalt lär motsvara omkring 10% av utsläppet av CO2. Jag instämmer i detta självklart onödiga slöseri. Men det rör sig kanske om välfärdens baksida. Världens svältande minskar i antal, åtminstone totalt sett, varför allt färre bryr sig. Ledande beslutsfattare tänker på annat. Inte sällan på sin egen nytta.

Därefter bidrog Rapport med en hyllning till den avlidne prins Philip. Vi fick se kanoner skjuta massor av lösa skott i salut till den döde. Rök spyddes ut, helt i onödan. Det berättades att tusentals skott avfyrats jorden runt. Här kan man verkligen tala om onödigt slöseri med CO2. Men inte ett enda kritiskt ord från statsmediet SVT om att hyllningen kan ske utan onödiga gasutsläpp. Det var en lördag och privilegierade journalister jobbar bara för halv maskin under helgerna och då går det förstås som det går. De anser sig såå samhällsviktiga, men jobbar ändå inte för skattebetalarna som annan personal i viktiga funktioner. Nu kan man förstås säga att journalistiken – allmänt sett – inte längre handhar kritisk bevakning, utan alltmer sysslar med politiskt opinionsbildning åt vänsterhållet. Då blir det gärna en mix av oro eller kris samt sömnpiller om en 99 årig prins bortgång till mot av kanonskott.

Det vi möter i statstelevisionen är alltså den vanliga politiskt korrekta dubbelmoralen. Och den tvingas vi betala för över skattsedeln. Det är förnedrande, anser jag.

Torsten Sandström

Please follow and like us: