Göran Persson: Låt småspararna

ta emot utdelningarna

Rubriken är från Dagens industri den 30 mars.

En aktiebolagsrättslig grundsats är att alla aktieägare med samma aktieslag ska behandlas lika. Nu vill den avdankade politikern Persson ändra på detta på grund av corona. Tanken tycks vara att enbart fysiska personer ska få rätt att ta emot utdelning exv från den skandalbank där han själv är ordförande. Däremot ska inte pensionsfonder och försäkringsbolag – som också behöver pengar för åtaganden till vanligt folk – få någon utdelning. Juridiken och logiken gör en vurpa.

S-partiets nya finansprofil tänker givetvis som en politiker, i jakt på väljarnas röster. Inte på aktieägarnas förtroende för det bankaktiebolag som hans politiska kompisar valt att placera honom i ordförandestolen för. För Persson är affärer politik (och politik affärer). I sossebanken är således Person ordförande och en annan trogen sosse är VD, dvs Jens Henriksson (en gång i tiden statssekreterare i Persson regering). Alltså bu(S)iness as usual .

Please follow and like us: