Rena snurren!

I den mediala debatten har påståenden om våldtäkter genom invandrargäng fått stor uppmärksamhet under senare tid. Spänningen är därför stor när statliga BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i dagarna rapporterar.

I rapporten är slutsatsen att asylmottagandet 2015 inte förklarar den kraftiga ökningen av anmälda och rapporterade sexualbrott de senaste åren. Snarare är orsaken en ökad anmälningsbenägenhet och internet.

Efter att ha lyssnat på Stina Holm-Berg från BRÅ och kollat BRÅS:s hemsida menar jag att BRÅ som vanligt vinklar rapporteringen politiskt korrekt. Följande trix använder sig BRÅ av.

1. Utspädning. Diskussionen har rört våldtäkt som omfattar c:a 8.000 anmälningar per år. BRÅ väljer att undersöka ”sexualbrott”, dvs en vidare brottslighet, som även omfattar exv brott över internet samt vissa mindre allvarliga sexbrott. Den totala mängden undersökta brott blir därför nästan 23.000. Våldtäkterna späds så att säga ut med andra sexbrott. Alltså trix nr ett.

2. Nationellt ursprung mörkas. BRÅ undersöker inte de anmäldas/misstänktas ursprung, vilket är märkligt i sig. Däremot ställer BRÅ invandringen som grupp mot anmälda brott i vissa orter. Med hänsyn till denna vinkling, dvs utspädning mm (se 3 nedan) är det troligt att slutsatsen blir som BRÅ säger: att ökad invandring inte syns i anmälningsstatistiken. Alltså trix nr två.

3. Brott som drabbar/begås av personer under 16 år exkluderas. I diskussionen har framför allt pekats på ungdomsgäng av invandrare som förgriper sig mot unga tjejer. BRÅ väljer att alltså att mörka detta problemområde genom att skära bort gruppen under 16 år. Alltså trix nr tre.

Som många andra utan tillgång till fakta önskar jag hårda forskningsbesked. Men det levereras inte av BRÅ, som jag ser det. Vi ser bara minst tre strategiskt valda trix. Man kan säga att BRÅ gjuter olja på vågorna för att lugna allmänheten eller leda den vilse (i väntan på kommande klara besked). Så agerar inte vetenskapsmän. Men så gör politruker.

Torsten Sandström
2019-05-29

PS! Jag har i tidigare bloggar kritiserat Jerzy Sarnecki – vetenskaplig granskare hos BRÅ – för vinklade metoder. Man kan därför säga att det finns mönster som pekar på att BRÅ vränger fakta. Okej, BRÅ är en statlig organisation med vilja att ge stöd åt rådande politiska uppfattning. Men det rör sig alltså inte om forskning i vedertagen mening.

Please follow and like us: