Moderaterna talar just nu om nya straffregler mot personer som (i utanförskapsområden) tar sig friheten att trakassera framför allt kvinnor som inte följer islamsk etikett. I den mån nuvarande straffbestämmelser är bristfälliga är förslaget bra, anser jag. Men moralpoliser är väl moderaterna själva, liksom jag själv, i den meningen att vi talar om vad vi tycker ska gälla i samhället. En stor del av den svenska debatten (inkl #Me too) gäller för övrigt moral. Det som händer i de invandrartäta bostadsområdena är däremot en privat justis med rötter i en åldrig klankultur, som i västerlandet sedan länge ersatts med ett statligt monopol på rättskipning. Så varför inte tala om klanpolis eller klanjustis, så att folk enklare förstår vad saken gäller? Snacka inte heller om hedersmord ed utan om dödande via klanens spelregler. Hedersbrott klingar alltför vackert. Det är kanske meningen?

Jag vill gärna rekommendera en bok av juristprofeten Mark Weiner, The Rule of the Clan, New York, 2013. En riktig ögonöppnare…

Please follow and like us: