Den sista raden på bilden är DN:s. I övrigt min tolkning.

DN bekräftar den 1/9 sin position som åsiktspolitikens ledare inom svenska medier. Tidningens medarbetare saknar allt oftare förmåga att skilja fakta från egna värderingar. Kanske struntar DN helt enkelt i att journalist måste kräva ett minimum av verklighetsanknytning. Jag talar givetvis inte om tydligt egna värderingar i krönikor. Utan om uttalanden om samhället med konkreta uppgifter om vad som sker eller skett. Vad sägs om följande rubrik:

Denise Rudberg: Männen är alltid handfallna vid skilsmässor

Märk ordet ”alltid”, dvs hundra procent med andra ord. Att författaren av texten upplevt detta är en sak. Vad vet jag, som för övrigt är helt ointresserad av hennes sociala förhållanden. Men alla känner till många män som klarat skilsmässan avsevärt bättre än sin partner. Jag anser således att det är utmanande av tidningen att så flagrant struntar i verkligheten. Någon säger att det ju är en uppenbar överdrift. OK, men sådan falska ord får faktisk betydelse. De bekräftar i detta fall feministers verklighetsuppfattning. Men så blir det inom ett medium som släppt kvinnoligans dogmer fria. Vi får en försmak av matriarkatet, som tyvärr redan tagit flera steg in på arenan. Att de opererar tämligen fritt på landets universitet och högskolor är en fara för forskning i ordets äkta bemärkelse.

Torsten Sandström

Please follow and like us: