Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Standupkomik på SVT nyheter

Uncategorised Posted on fre, september 08, 2023 17:38:40

Wikimedia

En god nyhetsreporter håller masken och visar inte sina känslor. Är det någon annan än jag som reagerat över journalisten Karolina Skoglund? Hon har ett sätt att tala och framför allt med miner berätta en särskild historia i sitt eget budskap. Jag undrar om det är standup komik som pågår. Intryck skapas av att det är något skämtsamt som hon berättar om.

Även om det som sker vid nyhetsförmedlingen på SVT inte sällan får komiska proportioner – jag tänker bla på Erika Bjerströms ständiga resande under rådande flygskam – så antar jag public service vill framstå som seriös. Det lyckas man inte så bra med.

Torsten SandströmDN är faktaresistent!

Uncategorised Posted on fre, september 08, 2023 12:03:45

Den sista raden på bilden är DN:s. I övrigt min tolkning.

DN bekräftar den 1/9 sin position som åsiktspolitikens ledare inom svenska medier. Tidningens medarbetare saknar allt oftare förmåga att skilja fakta från egna värderingar. Kanske struntar DN helt enkelt i att journalist måste kräva ett minimum av verklighetsanknytning. Jag talar givetvis inte om tydligt egna värderingar i krönikor. Utan om uttalanden om samhället med konkreta uppgifter om vad som sker eller skett. Vad sägs om följande rubrik:

Denise Rudberg: Männen är alltid handfallna vid skilsmässor

Märk ordet ”alltid”, dvs hundra procent med andra ord. Att författaren av texten upplevt detta är en sak. Vad vet jag, som för övrigt är helt ointresserad av hennes sociala förhållanden. Men alla känner till många män som klarat skilsmässan avsevärt bättre än sin partner. Jag anser således att det är utmanande av tidningen att så flagrant struntar i verkligheten. Någon säger att det ju är en uppenbar överdrift. OK, men sådan falska ord får faktisk betydelse. De bekräftar i detta fall feministers verklighetsuppfattning. Men så blir det inom ett medium som släppt kvinnoligans dogmer fria. Vi får en försmak av matriarkatet, som tyvärr redan tagit flera steg in på arenan. Att de opererar tämligen fritt på landets universitet och högskolor är en fara för forskning i ordets äkta bemärkelse.

Torsten Sandström