Sverige har en tradition som innebär att medborgarna följer lagarna så länge eliten gör det. Var och en har rätt att ogilla den lagstiftande församlingens beslut, men likväl måste gällande lagregler respekteras. Detta är demokratins spelregler. Ty om någon tar sig själv rätt så riskerar följden bli att även andra gör som man själv vill i strid mot lagen.

Jag skriver detta av bland annat två skäl. Dels att invandrarnas klaner skjuter vilt omkring sig i svenska städer med många dödsfall som följd. Dels att miljötalibaner olagligt stoppar trafik och genomför aktioner på muséer och allmänna platser så att människor hindras göra det man ska och poliser tvingas rycka ut.

Denna blogg orsakas av en miljöaktion av ett 20-tal klimataktivister som på lördagskvällen blockerade vägen för fordon som skulle in till Oljehamnen i Malmö. Bland deltagarnas syns det svenska helgonet Greta T. En struntsak säger någon. Men en händelse i en kedja av olagliga svenska aktioner på senare tid. Det rör sig om unga människor som är förblindade av tron på att man har rätt att åsidosätta demokratiskt fattade lagar. En påstådd klimatkris gör – menar man – att gällande lagstiftning inte betyder någonting. På så vis blir en lokal aktion i Malmö ett tecken på en svensk demokratisk katastrof.

Jag tror att vi ser en tendens som förstärkts sedan regeringsskiftet i höstas. Tusentals besvikna miljötalibaner struntar i lagens regler och gör som man vill för att ”återställa svenska våtmarker” som protesterna ofta tycks gälla. Flera hundra år att dikningsarbete i syfte att öka svenska skördar och främja mat- och skogsproduktion menar talibanerna nu ska vändas. Bums!Tusen exstremister gör med andra ord uppror mot det svenska samhällsskicket. Uppror kan tyckas som ett starkt ord.

Men det rör sig om organiserade protester mot den svenska demokratin. Det allvarliga är att politiker och medier inte vågar säga ifrån som jag nu gör. I stället fjäskas det för Greta T:s anhang som finns bakom det uppror vi nu ser. Det vill säga ungdomar som inte respekterar några andras politiska åsikter än sina egna. Alltså ungdomar som inte vill delta i ett demokratisk samtal av ett enda skäl, dvs att de anser att den egna åsikten är överordnad idéer som majoriteten hyser.

Bakom upproret syns således grupper av vänsteraktivister. Partierna Mp, V och S måste i skarpa ordalag ta avstånd från denna olydnad mot lagen. Annars öppnas dörren för en ytterligare splittring inom svensk politik. Vänsterns valförlust och deras desperation riskerar att djupt skada svensk demokrati. Jag hör inga avståndstaganden från vänsterns ledare. Lockelsen att skära pipor i vassen tycks alltså större än respekten för rättssamhället.

Den statsminister som förlorade valet 2022, Magdalena Andersson, måste träda fram och läsa lusen av dessa inbilska upprorsmakare! Annars kan jag bara konstatera att hon på ännu en punkt – vid sidan om en utstuderad smutskastning av SD – valt linjen att splittar det svenska samhället i väntan på nästa valrörelse. I så fall tar hon en allvarlig risk.

Torsten Sandström

Please follow and like us: