SvD har den 19/6 högst upp på sin digitala upplaga en stor brandgul bild med en människa som springer ut ur ett hav av brinnande skog. Ovanför läser jag rubriken:

Värmen skenar i Europa: ”Sverige kan bli vinland”

Varje dag innehåller SvD likande texter. De avser förstås att skrämma läsarna att tro på FN:s och IPCC:s skräckhistorier om jordklotets framtid. Det är inte fråga om argument för och mot en snabb uppvärmning (beroende på mänskliga CO2-utsläpp). Det är propaganda för att få funderande och tveksamma människor att acceptera SvD:s slutsats. Skrämsel är ett i historien länge brukat knep från eliten att tvinga folket till lydnad.

Skräckens budskap bli dessutom komiskt. Klimatet i ett vinland får väl närmast i normala fall ses som behagligt för växtligheten. Och svenska skördar har under föregående år varit goda. Utan att jag vill förneka att en uppvärmning för närvarande sker så tycks det inte vara en skräckens period vi står inför. Dessutom har ju den akuta klimatkrisens budskap postulerats under omkring 30 års tid. Och vi har ännu inte brunnit upp i det eldhav SvD skräms med.

SvD:s agerande pekar på en intern kris inom medieföretaget. Vilka läsare vill få pekpinnar i skallen varje dag? Vem stå ut med vänsterjournalistik av en klass som endast talibaner kan uppskatta? Tidningen är inte längre trovärdig!

Låt mig – som en motpol – avslutningsvis citera slutsatsen i Gabriel Oxenstiernas fina text samma dag i Klimatupplysningen.se (KU). Där refererar han rapporter som visar att avsmältningen av Thwait-glaciären på Antarktis inte alls är skrämmande, något som Miljörörelsens apostlar länge påstått. Det rör sig nämligen om normala värmefluktuationer under drygt 10.000 års tid. Han skriver:

Människans utsläpp av CO2 under de senaste 150 åren har naturligtvis ingen roll alls i dessa historiska variationer och är inte heller avgörande för de förändringar vi ser nu. Havsforskaren professor Anna Wåhlin menar att människan bara har en mycket liten roll i Thwaites. Hon säger: ”De snabba förändringar vi ser just nu är dock framförallt orsakade av is- och oceandynamik.” (återgivet i en tidigare artikel här på KU)

Att Thwaites skulle vara en ’domedagsglaciär’ är snarare ett massmedialt påhitt, än ett reellt klimathot. På goda grunder kan vi säga till alarmisterna att ”Sorry, men domedagen är inställd”.

Läs gärna Oxenstiernas hela text på http://klimatupplysningen.se

Torsten Sandström

Please follow and like us: