Bland många navelskådande reportage i tidningen lyfter SvD:s ledarredaktion ofta fram politiskt angelägna budskap. Det är nära nog tidningens enda behållning enligt min syn på saken. Idag lyser juristen Paulina Neuding med en text som rubriceras:

Låt allmänheten få veta mer

Bakom de diskreta orden döljer sig ett viktigt svenskt problem. När de gäller invandringens dystra sidor -det finns förstås även några positiva – är det själva tystnaden om verkligheten som skrämmer. Den svenska eliten – politiker och journalister – vill inte tala om invandrarnas dominans vad gäller grov våldsbrottslighet. Neuding pekar på ett reportage i Aftonbladet om en gruppvåldtäkt i Malmö. Fem unga män med invandrarbakgrund begick för en tid sedan ett vidrigt övergrepp på en ung kvinna i Kungsparken. I stället för att skriva om att männen kommit från främmande kulturer så mörkades detta faktum. Aftonbladet talade enbart om Kille 1, Kille 2 osv. På så vis informerades inte läsarna om viktiga fakta för att förstå vad som skett.

Det rör sig om fakta avseende invandrade klaners kultur, där män ges rätt till övergrepp på kvinnor från Sverige. På så vis döljs en allvarliga sida av invandring till Sverige i stor skala, nämligen ökad brottslighet. Den svenska dogmen är tyvärr att invandrare inte ska behöva lida för en minoritets framfart. Okej, att vi nu talar om ett mycket litet antal människor av den miljon som anlänt till vårt land under de senaste tio åren. Men det rör sig ändå om flera tusen. Det är den läskiga verkligheten.

Genom tystnaden förhindras svenska medborgare från att dra korrekta slutsatser om svensk invandringspolitik. På så vis skapas en oriktig bild av invandringens problem i förfluten tid och det blir svårare att ta ställning till framtida invandring. Detta vet förstås svenska journalister. Men de är allmänt sett för en kraftig invandring genom att tillhöra den svenska vänstern som pläderar för öppna gränser (och bortser från invandringens roll vad gäller brott).

Även många svenska forskare bidrar till tystnaden. För kriminologer är det tabu att skriva om klaners och invandrares brott. Vidare blev en modig läkare från Lund polisanmäld av den statliga Etiska forskningsnämnden för att hon vågat skriva om sin forskning rörande våldtäkter av utlänningar. Åtalsanmälan är lyckligtvis nedlagd, men enbart Etiska nämndens framfart visar hur illa det är ställt i vårt land. Det är oetiskt att presentera vissa sanningar.

Jag menar att Sverige inte kommer att klara av den våldsvåg som invandrarnas klaner står bakom ifall inte medierna – utan att behöva nämna personnamn – talar om verkligheten. Om ännu fler klanmedlemmar tillåts invandra kommer rekryteringen till våldsbrott att fortsätta. Först en liten och planlagd invandring förmår det svenska samhället integrera. Enklast människor med god utbildning. Men det förutsätter öppenhet från politikernas och mediernas sida. Det krävs tydliga besked om kulturanpassning samt att hemlandets ovanor enbart ska tillåtas inom vän- och familjekrets ifall det rör sig om lagliga och fredliga traditioner. En annan väg är att skolan bara ska erbjuda språkstudier på svenska (hemlandets språk är en privatsak). Och de pedagoger som säger att hemspråk är bra för inlärning av svenska måste sannolikt bara uttala sig om människor från välanpassade miljöer.

Aftonbladet och Etiknämndens aktioner visar bara toppen på ett isberg att tystnad. Även SvD och DN har närmast konsekvent mörkat brottslingars nationalitet eller bakgrund. På så vis kan man säga att medierna har bidragit till nuvarande våldselände. Man har medvetet dolt invandringens roll.

Torssten Sandström

Please follow and like us: