Som bekant skriver jag ofta om mediernas alltmer tydliga vänsterinriktning. Normalt används sublima eller infama metoder. Alltså inte något socialistiskt skrikande och bankande. Ett vanligt knep är att välja en populär intervjuperson med radikal läggning. Och så låta dennes ord föra fram det budskap journalisten önskar. Detta även om orden bara är förflugna. Detta sker i princip i alla medier. Även Dagens industri således, som med Bonniers som ägare har utvecklats till ett vänsterorgan med tydliga drag av populism. Vad sägs om denna rubrik till en frågestund med Thomas von Brömssen:

Folkkära skådespelaren: ”Ville inte bli en sådan där kapitalist”

På så vis vill tidningen att läsaren ska ta ställning mot nuvarande svenska ekonomiska system. Det är närmast komiskt. Vad vore Dagens industri utan kapitalismen? Ingenting! Fria initiativ och en fri marknad har som bekant skapat sällsynt goda ekonomiska förhållanden i vårt land, dvs resultat som socialdemokratin i åratal stenhårt beskattat och delat ut i bidrag till sina vänner.

Genom att lyfta fram ett udda uttalande från en reko kille som Brömssen vill vänsterjournalister alltså driva politik. Ett nålstick eller en droppe som urholkar stenen. Det är så uselt och påklistrat. Men det är typiskt för mediesamhällets tragiska utveckling, dvs vänsterpopulism.

Jag tror inte att den gamla skrothandlaren Albert hade gillat detta knep. ”Nej, Hebbe lille! Har man med journalister att göra måste man vakta sin tunga….”

Torsten Sandström

Please follow and like us: