Homo byråkraticus. Wikimedia.

Fritagningen av en ung mördare utanför Folktandvården i Södertälje blixtbelyser den svenska byråkratins kravlöshet och ineffektivitet. Hur kunde killens kriminella kompisar veta att han skulle till tandläkaren? Han måste i god tid på förhand fått reda på sin tandläkartid samt meddelat sina kompisar per telefon eller mejl.

För en byråkrati som har till uppgift att stoppa farliga interners flykt måste det vara grundkurs att stoppa kontakter med utomstående för fritagning. Myndigheten måste själv bestämma vårdtider och meddela internen med någon halvtimmes varsel att det är dags. Den intagnes möjligheter till kommunaktion med folk utanför anstalten måste självklart kontrolleras strid då det gäller allvarliga brottslingar.

Enligt min mening är en byråkrati som ska hantera farliga män värdelös om den inte kan förstå och reglera det jag nyss nämnt. Att man inte klarar av det beror på att kraven på effektivitet hamnat i skuggan av dunkla resonemang om mänskliga rättigheter. Det vanliga politiska budskapet lyder nämligen att det är synd om fängelseinterner samt att de ska ges möjlighet att leve ett så vanligt liv som möjligt. Det gullas därför med ungdomar som inte för en sekund skulle rätta sig och anpassa sig till samhällets normer. Gullandet uppfattas tvärtom av dem som en svaghet som bidrar till deras hån av Sverige. Jag kan tänka mig hur nöjd den unga mannen var med att bara få tre års ungdomsvård för att att ha avrättat en man på ett gym. Hans tanke var: därifrån kommer jag snabbt ut.

Vår nation kommer inte att fortsätta som välfärdens samhälle så länge svenska politiker inte kan ta ett fast grepp om den svällande byråkratin. Den läcker sjöar av oförmåga och pengar. Dessutom tycks utvecklingen gå i den riktningen att byråkrater läxar upp hukande svenska politiker. Det senaste exemplet är att Naturvårdsverkets chefer talar om vilken politik som måste föras vad gäller inblandning av skogsråvaror i svenska drivmedel. Trots att utsläppen av CO2 är lika stora med varor från skogen som när det gäller olja från underjorden så ställer myndiga byråkrater krav på hur svensk politik ska utformas.

För högskattesamhället är därför stora besparingar på byråkratin nödvändiga. Men rädslan hos kåren av svenska politiker är stor. Byråkraterna är nämligen den politiska klassen bästa vänner, näst svenska medier. Särskilt partierna till vänster kramar byråkratin. Men även moderata politiker vägrar att se hur den svenska offentliga administration slukar skattepengar, något som är en orsak till att vården går på knäna.

Sverige har åtskilliga strukturproblem. Men politisk och byråkratisk oförmåga kapslar in dem. Sverige är sannerligen inte det föredöme som politikerna påstår för inhemskt bruk…

Torsten Sandström

Please follow and like us: